Ekologie na Rohan City začíná už u betonu

Udržitelnost a dopad na životní prostředí jsou velkými tématy současnosti. Společnost Sekyra Group ve svých projektech dlouhodobě preferuje ekologická řešení, která co nejméně zatěžují planetu.

Pro stavbu nové čtvrti Rohan City jsme se proto rozhodli využít speciálně vyvinutého betonu ECOCRETE®, který vzniká až ze 100% recyklovaného kameniva získaného zpracováním stavební suti po demolici objektů na konci životnosti.

Stavební suť obecně obsahuje směs rozdrceného starého betonu, cihel, malty, přírodního kameniva a dalších složek. Protože jde o využití druhotných a recyklovaných materiálů, podporujeme tak cirkulární ekonomiku a aktivně se podílíme na snižování množství stavební suti na skládkách. Zároveň dochází k šetření přírodních neobnovitelných zdrojů a snižování uhlíkové stopy, která běžně vzniká těžením a dopravou surového materiálu.

Využití suti v betonu ECOCRETE® má navíc všechna potřebná technická osvědčení. A umožňuje tak stavět kvalitně a přitom zodpovědně.