AKTUÁLNĚ V NABÍDCE

Rezidence Čakovice Sekce D
 
 
Smíchov city - Komerční prostory SM 3 k pronájmu
 
 
Komerční prostory k pronájmu
 
 

VYBÍRÁME Z NAŠICH PROJEKTŮ

Rohan City Kanceláře A1

K pronájmu

Rohan City Penthouses

K prodeji

Smíchov City Kanceláře SM1

K pronájmu


BYTY

Rezidence Nekázanka 17

Krásný historický dům, pyšnící se impozantní vstupní chodbou, se nachází v ulici Nekázanka, jež kolmo spojuje dvě významné pražské ulice a turistické tepny – Jindřišská a Na Příkopě. Více informací

KANCELÁŘSKÉ PROJEKTY

Rohan City

Rohan City

Ro­han­ský os­trov ko­ne­čně oží­vá. Pří­mo v po­pu­lár­ním Kar­lí­ně sta­ví­me no­vou mo­der­ní čtvrť, kte­rá na­bí­dne klid i ob­čan­skou vy­ba­ve­nost. Zauj­me na­bíd­kou at­rak­tiv­ní­ho byd­le­ní, ob­cho­dů i dvou kan­ce­lář­ských bu­dov od pros­lu­lé archi­tek­tky Evy Ji­řič­né a Ja­ku­ba Cíg­lera. Více informací 

VELKÁ ROZVOJOVÁ ÚZEMÍ

Velké rozvojové území Smíchov City

Smíchov City

Ne­vy­uži­tou ob­last nád­ra­ží mě­ní­me v pl­no­hod­not­nou čtvrť sou­čas­nos­ti. Ze­le­né par­ky, by­to­vé do­my, ob­cho­dy i no­vé síd­lo Čes­ké spo­ři­tel­ny tu vy­ros­tou v du­chu tra­dič­ního měs­ta. Smí­chov City za­uj­me i ar­chi­tek­tu­rou a ideál­ní dop­rav­ní dos­tup­nos­tí. Více informací

OBCHODNÍ PROSTORY

Dejvice Center

Dejvice Center

Projekt Dej­vice Cen­ter je za­mě­řen na výs­tav­bu mo­der­ního aka­de­mic­ké­ho a ko­merč­ní­ho kom­plexu bu­dov v Pra­ze 6 - Dej­vi­cích. Více informací


Sekyra group

O společnosti

Sekyra Group od roku 1996 působí na českém realitním trhu, kde patří mezi přední developerské společnosti v rezidenčním i komerčním segmentu. Projekty s jejím podpisem mají vždy dlouhodobou vizi. Hlavní náplní podnikatelské činnosti skupiny Sekyra Group jsou realitní investice, development komerčních a rezidenčních nemovitostí. Profesionálních služeb skupiny využívají především zákazníci z řad mezinárodních korporací, tuzemských i zahraničních investorů, stejně jako kupující či nájemci jednotlivých bytových jednotek.

DESÍTKY ÚSPĚŠNÝCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ

Společnost Sekyra Group, která je více, než  25 let aktivní na českém realitním trhu, vybudovala sídla pro takové společnosti, jakými jsou Česká spořitelna, Nestlé, T-Mobile, Skanska, Národní technická knihovna (ocenění Stavba roku 2009) a rovněž postavila či zrekonstruovala okolo 8 000 bytů. V současné době rozvíjí své nejvýznamnější projekty, nové městské části v centrálních pražských lokalitách: Smíchov City (20 ha), Rohan City (22 ha) a Žižkov City (30 ha).  Více informací...

Novinky

Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.

Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.