Ulice v projektu Smíchov City ponesou jména významných žen, centrální bulvár bude třídou Madeleine Albrightové

PRAHA, 25. srpna 2022

Ulice v nově budované čtvrti Smíchov City, která je největším developerským projektem v novodobých dějinách Prahy, mají nést jména slavných žen, které se ve 20. a 21. století zasloužily o boj proti totalitě. Hlavní kilometrový pěší bulvár bude třídou Madeleine Albrightové, významné americké političky českého původu, která se narodila na Smíchově. Vizí zakladatele společnosti Sekyra Group, která je investorem projektu Smíchov City, je věnovat názvy ulic památce významných žen, neboť v Praze je po ženách pojmenováno méně než pět procent ulic. Tato myšlenka má rovněž podporu městské části Prahy 5, Knihovny Václava Havla a řady významných osobností, jakož i rodiny Madeleine Albrightové. Návrh již schválila Místopisná komise Rady HMP a doporučila ho Radě HMP. 

Sekyra Group od roku 2020 mění bývalé drážní pozemky na Smíchově v novou pražskou čtvrť. Po dokončení celého projektu zde vznikne téměř 400 tisíc metrů čtverečních bytových, administrativních, obchodních a veřejných ploch, které bude spojovat kilometrový pěší bulvár. Návrh na jeho pojmenování a zároveň na pojmenování šesti ulic, dvou parků a školy předložily vedení Prahy 5 Sekyra Foundation a Knihovna Václava Havla s podporou dalších významných osobností, jako jsou například ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský, profesor a teolog Tomáš Halík, politik a filozof Daniel Kroupa či filozof a diplomat Martin Palouš. Praha 5 žádost a návrh předala Místopisné komisi Rady HPMP, která jej schválila a doporučila Radě HMP.

„Smíchov City je největší urbanizací v centrální Praze od doby výstavby Vinohrad. Na její podobě se podílí více než třicet tuzemských i zahraničních architektů a jde tak o reprezentativní přehlídku současné architektury. Od počátku jsme kladli primární důraz na veřejný prostor, neboť je tím nejcennějším, co můžeme městu a jeho obyvatelům nabídnout. Zároveň si přejeme, aby každá z našich čtvrtí, které v Praze budujeme, byla výrazem určité symboliky a identity. V projektu Smíchov City chceme připomenout významné ženy, které spojuje celoživotní úsilí o svobodu, demokracii a boj proti totalitě. Měl by to být apel na genderovou vyváženost a v jistém smyslu i náprava historické křivdy, když si uvědomíme, že v Praze se jmenuje méně než pět procent ulic po ženách. V celém svém kontextu půjde především o poctu hrdinným postojům a osudům 20. století,“ přiblížil celý záměr Luděk Sekyra, zakladatel Sekyra Group a Sekyra Foundation a doplnil: „zároveň navrhujeme, aby v jednom z nově vzniklých parků inspirováno londýnským Hyde Parkem vzniklo “nároží řečníků” a stalo se místem veřejných projevů, diskuzí a občanského dialogu.“

Ulice jako připomínky historie
Na stávající ulici Za Ženskými domovy, která lemuje Smíchov City směrem k historickému jádru, naváže převážně síť nových „ženských ulic“. Centrální pěší bulvár se stane třídou Madeleine Albrightové a bude do něj ústit ulice její přítelkyně a sousedky z washingtonského Georgetownu, mecenášky a sběratelky umění Medy Mládkové. Jistým středobodem lokality bude i škola - opět pojmenovaná po Albrightové. S centrální třídou souběžná páteřní ulice pak dostane jméno po jedné z nejstatečnějších českých žen novodobé historie, historičce a vězněné disidentce Růženě Vackové. Dále zde budou například ulice jedné z prvních českých feministek, disidentky Jiřiny Šiklové, malířky Toyen či parky filozofky Hannah Arendtové a Alice a Anny Masarykových.

Ne všechny ulice na Smíchově ale ponesou ženská jména. Ulice, která povede ke škole bude pojmenována například po literátovi Josefu Škvoreckém a bude na ni navazovat budoucí ulice lemující Smíchov City směrem ke smíchovskému nádraží, která by měla nést jméno spisovatele Františka Langera, a to na základě iniciativy Společnosti Františka a Jiřího Langerových a městské části Prahy 5.

Záměr uvítala i starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (ODS) a připomněla význam celého projektu pro tuto městskou část. „Prahu 5 dlouhodobě směrujeme k tomu, aby skutečně byla moderní vizitkou metropole. Dříve ryze průmyslové lokality se daří proměňovat v moderní obytné, administrativní a obchodní zóny. Projekt Smíchov City není výjimkou. Těší mě důraz, který je kladen na veřejný prostor a kvalitní architekturu. Vzniknou zde krásná místa pro setkávání a odpočinek. O to větší radost mám z toho, že navíc celý projekt, který svou rozlohou bude v podstatě novou městskou čtvrtí, ponese vznešenou myšlenku a připomene jak Madeleine Albrightovou, tak další statečné ženy a muže našich nedávných dějin, z nichž většina měla blízký vztah právě ke Smíchovu,“ uvedla Renáta Zajíčková.

V nové čtvrti Smíchov City bude podle předpokladů pracovat a bydlet přes 12 tisíc lidí. První z nich by se do nových domů měli nastěhovat již na přelomu letošního a příštího roku. Celkové náklady projektu byly vyčísleny na více než 20 miliard korun. Smíchov City tvoří dvě části, a to severní a jižní. Ty jsou budovány postupně po několika etapách. Obě části spojí již zmíněný bulvár, který má plnit funkci nejen komunikační osy, ale má být i místem setkávání a občanských aktivit. Bulvár bude lemován zelení. Celkově se v rámci projektu Smíchov City počítá s více než dvěma hektary zelených ploch.

Zachován bude i objekt komunitního centra Radlická kulturní sportovna, kterou vytvořila skupina nadšenců z opuštěného nádražního skladu pro setkávání a kulturu. V jižní části téměř kilometrového pěšího bulváru pak vyroste celá komerční čtvrť včetně kampusu pro Českou spořitelnu. Zásadní modernizací projde i smíchovské nádraží. Projekt Smíchov City inspiruje jak svým komplexním řešením rovnováhy mezi soukromým a veřejným prostorem, tak originálním členěním do jednotlivých domovních bloků ztvárněných různými architekty, což vytváří pocit přirozeně rostlého města a rozbíjí fádní monobloky, v nichž často nachází zalíbení moderní architektura. To vše včetně kultury pěšího bulváru či korza jako středobodu občanského života nastavuje nové standardy rozvoje velkých území a transformace brownfieldů nejen v Praze, ale i v dalších metropolích střední a východní Evropy.

Smíchovská rodačka Madeleine Albrightová
Centrální bulvár v projektu Smíchov City a škola budou pojmenovány po nedávno zesnulé Madeleine Albrightové
(1937–2022), která byla jednou z nejvýznamnějších amerických političek a diplomatek. Narodila se v pražské židovské rodině na Smíchově a do Spojených států amerických emigrovala v roce 1948. Jako historicky první žena zastávala funkci
64. ministryně zahraničí Spojených států amerických ve vládě prezidenta Billa Clintona, ve které sehrála významnou úlohu v rozšiřování Severoatlantické aliance o země bývalého východního bloku. Madeleine Albrightová byla profesorkou v oboru diplomatické praxe na Georgetownské univerzitě a vychovala celou generaci amerických diplomatů. V květnu 2012 jí americký prezident Barack Obama udělil Prezidentskou medaili svobody.

Albrightová byla blízkou přítelkyní, spojenkyní a zahraničněpolitickou mentorkou prezidenta Václava Havla. Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla, který se koncem dubna zúčastnil pohřbu Madeleine Albrightové v USA, projednal a zajistil souhlas rodiny s použitím jména paní Albrightové k pojmenování smíchovského bulváru. „Marie Jana Korbelová, světově známá jako Madeleine Albrightová, se nejen významně zasloužila o svobodu a bezpečnost České republiky a celé Evropy po konci studené války, ale patří také k Praze stejně neodlučně jako Karlův most či Václavské náměstí. Narodila se na Smíchově, prožila zde první měsíce svého života a vždycky se sem vracela jako do svého rodného města. Její kniha Pražská zima je nejen svědectvím o jedné z nejtěžších dob v naší historii, ale také vyznáním lásky k městu, kam se ráda vracela, kde si vytvořila celoživotní přátelství a odkud čerpala látku k přemýšlení o historii i současnosti. Byla na své rodiště stejně pyšná, jako může být Praha na Madeleine Albrightovou. Třída, která se po ní bude jmenovat, bude trvalým vyjádřením vztahu mezi srdcem Evropy a jednou z jeho nejslavnějších rodaček,“ řekl Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla.

Růžena Vacková, historička i účastnice odboje
Další z páteřních ulic Smíchov City ponese jméno Růženy Vackové (1901–1982), jedné z prvních profesorek Univerzity Karlovy, historičky dějin umění, účastnice protinacistického i protikomunistického odboje, politické vězeňkyně a signatářky Charty 77. Podle jejího přítele filozofa a disidenta Daniela Kroupy šlo o „mimořádně statečnou ženu s neochvějnou mravní integritou“. Počátkem roku 1945 byla Růžena Vacková zatčena gestapem a odsouzena k trestu smrti. Vykonání rozsudku zabránilo Květnové povstání. V cele smrti dospěla ke křesťanské víře.

Jako jediná z univerzitních profesorů 25. února 1948 doprovázela studentský protestní pochod na Pražský hrad. Následně vyslovila přání sdílet osud vylučovaných posluchačů za účast na manifestaci a opustila univerzitu. V roce 1951 byla Státní bezpečností zatčena a odsouzena za údajné vyzvědačství a velezradu k 22 letům vězení. Odmítla žádost o milost a ve vězení strávila 16 let. Později se stala signatářkou Charty 77. Navzdory zdravotním obtížím se zúčastnila pohřbu svého přítele Jana Patočky, a to v doprovodu svých posluchačů Daniela Kroupy a Tomáše Halíka.

Další slavné „smíchovské“ osobnosti
„Svou ulici“ bude mít v projektu Smíchov City také přítelkyně Albrightové Meda Mládková (1919–2022), česká sběratelka umění a mecenáška, zakladatelka Nadace Jana a Medy Mládkových a Musea Kampa. Meda Mládková byla též podporovatelkou exilové literatury. Další významnou ženou, po níž bude pojmenována ulice v nové čtvrti, je Jiřina Šiklová (1935–2021), socioložka, spisovatelka známá angažovaností v genderových studiích a politice, která aktivně bojovala proti komunistickému režimu, za což byla také vězněna. Byla jednou z prvních feministek a rovněž významnou spolupracovnicí Charty 77. Jako první žena usedla ve správní radě nadace Sekyra Foundation. Ze Smíchova pochází i další slavná žena, jejíž jméno se objeví v názvu ulice nové čtvrti, a to malířka Toyen, vlastním jménem Marie Čermínová (1902–1980). Většinu svého života prožila v Paříži. Patří mezi nejvýznamnější osobnosti umělecké avantgardy první poloviny 20. století.

Smíchovské ulice spisovatelů
Jednu z výjimek ve jménech ulic představuje ta, která je připomínkou Josefa Škvoreckého (1924–2012), spisovatele, esejisty a překladatele. Spolu s manželkou Zdenou Salivarovou založil v kanadském Torontu exilové nakladatelství ’68 Publishers. To se zařadilo mezi přední československá, nejen exilová nakladatelství. Až do počátku 90. let v něm byli vydáváni čeští exiloví autoři a v Československu zakázaná díla. V roce 1980 byla Josefu Škvoreckému na Oklahomské univerzitě udělena Neustadtská mezinárodní cena za literaturu.

Dalším významným mužem z řad literátů, který by měl být spojen s projektem je František Langer (1888–1965). S tímto návrhem se na Luďka Sekyru obrátila právě Společnost Františka a Jiřího Langerových. „František Langer patřil k nejvýznamnějším osobnostem meziválečného Československa. Lékař, legionář, uznávaný spisovatel a dramatik, za druhé světové války vedl v Londýně lékařskou službu československé armády. Po únoru 1948 jej komunistický režim zařadil mezi nepohodlné představitele Masarykových idejí a vymazal z učebnic literatury. František Langer dožil v okruhu svých přátel a skonal steskem po svobodě a demokracii, zapomenutý veřejností. Obzvláště v dnešní době je potřeba připomínat kladné hrdiny československých dějin, kteří měli být zapomenuti. Proto Nadační fond Františka Langera plně podporuje pojmenování ulice po Františku Langerovi právě na Smíchově, se kterým se navíc pojila jeho velká část života,“ uvedl Petr Dymeš, člen správní rady Společnosti Františka a Jiřího Langerových.

V okolí budovaného Smíchov City prožil František Langer podstatnou část života. Přestože jde o významnou osobnost, doposud v Praze žádná významnější připomínka jeho jména není. Výjimkou je menší park v Praze 10, kam chodíval na procházky se svým přítelem spisovatelem Karlem Čapkem, a busta na domě v Preslově ulici č. 5, ve kterém František Langer žil s manželkou Annou.

Symbolika parků
I když Hannah Arendtová (1906–1975) nemá přímý vztah k České republice, také ji projekt Smíchov City připomene, a sice v rámci pojmenování jednoho z parků. Arendtová byla politickou filozofkou a publicistkou německo-židovského původu. Věnovala se politické teorii a stala se první ženou, která získala plnou profesuru na Princetonské univerzitě. Její kniha Původ totalitarismu je zřejmě nejpronikavější analýzou tohoto fenoménu ve 20. století. Kniha měla výrazný vliv na český intelektuální disent.

Podle filozofa a disidenta Martina Palouše „její interpretace totalitarismu – specifické formy autokracie a elementárního ohrožení lidské svobody, která se objevila ve 20. století a má na svém kontě nejen miliony obětí, ale celé generace lidí nucených žít v nesvobodě a zbavených své elementární lidské důstojnosti – se v období husákovské normalizace stala neodmyslitelnou součástí diskursu české ‚paralelní polis‘ ustavené prohlášením Charty 77. Bezpochyby jí byl inspirován ve svých posledních pracích nejen filozof Jan Patočka, ale i Václav Havel ve svých klíčových esejích z té doby“.

Druhý z parků v projektu Smíchov City bude pojmenován po Anně a Alici Masarykových. Alice (1879–1966) byla dcerou T. G. Masaryka. Byla veřejnou činitelkou, zakladatelkou a první předsedkyní Československého červeného kříže. Celý život bojovala za zlepšení sociální situace a vzdělávání žen. Po komunistickém převratu v Československu a nevyjasněné smrti svého bratra Jana Masaryka odešla koncem roku 1948 do emigrace a od roku 1950 žila v USA. Anna Masaryková (1911–1996), neteř Alice a vnučka TGM, byla českou historičkou umění, výtvarnou kritičkou a dlouholetou pracovnicí Národní galerie v Praze.