Smíchov CITY, nová moderní čtvrť plná zeleně. Představení rozpracovanosti 2. etapy projektu Smíchov City–Jih jako podkladu pro veřejnou diskusi a aktualizovaného návrhu 1. etapy Smíchov City–Sever.

 

Zatímco na přelomu letošního roku začne výstavba první, převážně rezidenční fáze projektu Smíchov City–Sever v oblasti přilehlé k ulici Na Knížecí, která na 35 tisících metrech čtverečních nabídne byty, kanceláře a funkční parter s množstvím služeb a obchodů, developer Sekyra Group, přední architektonické ateliéry i veřejnost nyní tvoří podobu jeho druhé části na opačném, jižním konci území. Právě druhá fáze projektu pod názvem Smíchov City–Jih zásadně změní tvář bývalé průmyslové oblasti. Vznikne zde multifunkční moderní čtvrť, která zahrne mj. novou centrálu České spořitelny, s důrazem na vytvoření živého městského veřejného prostoru. Téměř kilometr dlouhá pěší městská třída, která získala na základě připomínek veřejnosti k projektu a následné odborné diskuse s územně plánovacími orgány podobu podélného parku, tak propojí náměstí Na Knížecí a budovu smíchovského nádraží.

 

Smíchov City–Sever

První etapa projektu Smíchov City–Sever, řešící severní část území, je realizována formou tradičních domovních bloků. Jednotlivé domovní bloky nabídnou klidné bydlení až pro 1000 obyvatel a až 1000 nových pracovních míst. Podobu projektu určila mezinárodní architektonická soutěž. Domovní bloky jsou ve snaze docílit struktury a měřítka přirozeně rostlého města dále členěny na jednotlivé domy, které se liší typologií i architektonickým ztvárněním – proto se na realizaci projektu Smíchov City–Sever podílí 7 architektonických ateliérů doporučených nezávislou porotou. Autoři urbanismu A69, vítěz soutěže Kuba & Pilař architekti a dále Haascookzemmrich STUDIO 2050Chalupa architektiLábus – AA – Architektonický ateliérD3A a Projektil architekti.

Projekt zohledňuje i požadavky Pražanů, kteří v rámci participace ovlivnili svými podněty finální podobu území. Výstavba, jež by měla být zahájena na přelomu letošního roku, je výsledkem 15leté spolupráce developera, architektonických studií, IPR Praha, municipality i obyvatel Smíchova.

 

Smíchov City–Jih

Nyní projekt Smíchov City vstupuje do své druhé fáze. Jižní část území se změní tak, jak předurčila největší architektonická soutěž v Evropě v roce 2018. Soutěž byla organizována podle pravidel České komory architektů a na zadání spolupracoval i IPR Praha. Výsledek určila nezávislá porota v čele s  architektem Petrem Hlaváčkem složená z odborníků na urbanismus a architekturu, zástupců České spořitelny a developera projektu Smíchov City, Sekyra Group. Do soutěže se zapojilo 166 architektonických studií, z nichž porota v listopadu 2017 vybrala 15 uchazečů, kteří zpracovali konkrétní urbanistické a architektonické řešení. Porotci následně v březnu vybrali šest finalistů, jejichž návrhy postoupily do druhého kola. V červnu pak porota zvolila tři nejlepší projekty.

 

Vítězem soutěže bylo vyhlášeno sdružení Baumschlager Eberle Architekten (AT) a Pavel Hnilička architekti (CZ), druhým v pořadí Tham & Videgård (SWE), třetím Kleihues+Kleihues (DE), čtvrtým Henke Schreieck Architekten (AT), pátým Atelier Krátký (CZ), na šestém místě se umístil ateliér Kuba & Pilař Architekti (CZ). Pro zajištění architektonické diverzity území byla developerovi pro spolupráci na projektu doporučena součinnost více architektonických ateliérů.

 

Podobu kampusu České spořitelny, kterému bude patřit více než polovina zastavěného území, vtisknou Baumschlager Eberle Architekten a Pavel Hnilička architekti. Nový hotel je dílem Henke Schreieck Architekten a za projektem dalších tří budov stojí studia Tham & Videgård a Schindler Seko Architects.

 

Zapojení více architektů pomáhá zachovat diverzitu tohoto rozsáhlého území a zaručuje naplnění filozofie rostlého města. Jednotliví architekti přitom respektují zastavovací plán jižní části území z pera vítěze, Baumschlager Eberle Architekten a Pavel Hnilička architekti, stejně jako se tomu historicky dělo na základě Plánu polohy a výšek královského města Praha například v Nuslích, Dejvicích, Bubenči, Vršovicích a na Vinohradech, nebo později v Dejvicích na základě plánů Antonína Engela. Na urbanistické řešení projektu Smíchov City–Jih navazuje variantně zpracovaný návrh zeleně a ztvárnění veřejných prostranství od MS Plan a koncept dopravní obslužnosti vypracovaný European Transportation Consultancy (ETC). Koncept funkčního parteru navrhli Chapman Taylor, inspirací bylo oživování veřejných prostor anglických měst, tedy trend návratu lidí do ulic ze zapouzdřených nákupních center.

 

Výsledkem bude multifunkční prostor, kde kromě kampusu České spořitelny vznikne hotel, supermarket, servisované nájemní a studentské apartmány, Centrum finanční gramotnosti či restaurace. Některé navržené administrativní prostory jsou natolik variabilní, aby se snadno přizpůsobily nejrůznějším účelům: soukromému školství, zdravotnictví či jiným službám. Nově vznikající multifunkční čtvrť navíc doplní unikátní food court, jehož prostor částečně otevřený do boulevardu prodlouží sezónu a po vzoru evropských metropolí nabídne průřez mezinárodní kuchyní. Vzhledem ke vhodně zvolené poloze navazující na parter budovy hotelu v rušném nejjižnějším cípu území, s přímou vazbou na vlaková nástupiště, do metra i na chystané autobusové nádraží a parkoviště P+R, může fungovat do nočních hodin a věříme, že se stane vítanou destinací nejen pro obyvatele nejbližšího okolí.

 

Díky realizaci druhé etapy projektu Smíchov City celé území projektu od severu k jihu propojí téměř kilometr dlouhá pěší městská třída v podobě podélného parku, který nabídne obyvatelům i návštěvníkům aktivní parter a plnohodnotný veřejný prostor. Území také obohatí dva parky o rozloze 1,4 hektaru, které propojí jižní a severní část. Zároveň bude v rámci druhé etapy vybudována lávka přes kolejiště, a lidé tak budou mít možnost dojít hezkým prostředím podélného parku lemovaného stromořadím s průhledy na Pražský hrad a kostel sv. Václava až na smíchovské nádraží.

"Rádi bychom, aby se nový kampus České spořitelny stal jednou z nejotevřenějších firemních budov v Praze. Spořitelní pobočky tradičně představovaly a dodnes představují lokální dominanty v řadě českých měst. Chceme být na Smíchově dobrými sousedy, tak jako se nám to už daří v řadě obcí, v nichž podporujeme komunitní projekty, zaměřené na rozvoj občanské společnosti, nebo programy finančního vzdělávání. Náš pražský kampus proto bude místem, kam si Pražané zajdou nejen na kávu, koncert či výstavu, ale kde budou moci také strávit čas na přednáškách, workshopech nebo v coworkingovém centru případně v chráněném prostoru s dětmi," říká Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny.

 

 

 

Participace – podněty veřejnosti k výstavbě

Stejně jako v první fázi i nyní má veřejnost možnost sdílet své podněty k plánované výstavbě jižní části. „Na projektu stále pracujeme, aktuálně se na něm podílí asi stočlenný tým a čtyři architektonická studia. Právě teď je ideální doba, abychom získali zpětnou vazbu od veřejnosti. Chceme vidět reakce lidí, kteří budou prostor užívat, žít v něm. V severní části jsme věcné připomínky zahrnuli a věříme, že i v případě jižní části získáme od veřejnosti další impulsy k projektování,“ říká Leoš Anderle.

 

Pro všechny zájemce je připravený model projektu Smíchov City v měřítku 1 : 500 a virtuální realita, která návštěvníky seznámí s urbanistickým a architektonickým návrhem. Na prezentačních panelech bude zobrazen koncept zeleně, řešení veřejných prostranství a dopravní obslužnost. Vše bude pro veřejnost ke zhlédnutí 14. října 2019 od 17 do 19 hodin v Centru architektury a městského plánování, kde návštěvníci díky virtuální realitě také získají unikátní příležitost podívat se na celé rozsáhlé území projektu z okolních střech.

 

Do projektu se zapojuje také Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy i Městská část Prahy 5. „Výstavba Smíchov City je pro Prahu zásadní. Nejen rozlohou, ale i způsobem, jakým vzniká. Developeři úzce komunikují s jednotlivými aktéry včetně občanů, a snaží se tak vytvořit novou plnohodnotnou čtvrť, která kombinuje bydlení s dalšími funkcemi. Jedná se o několikafázový projekt, který navíc jako jeden z prvních využívá transformační území Prahy. Realizace Smíchov City by se tak mohla stát předlohou a inspirací k dalším proměnám pražských brownfieldů,“ říká Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy.

 

„Jsem ráda, že se naše městská část od počátku podílí na projektu, který významně změní podobu místa, kterým je dlouhodobě nevyužitý prostor bývalého nákladového nádraží Praha-Smíchov. Výstavba počítá i s vybudováním základní školy, což považuji za nezbytnou součást projektu vzhledem k územnímu rozvoji a k výsledkům demografické studie. Rádi bychom uctili památku nedávno zesnulého Karla Gotta, našeho čestného občana, jehož jméno by mohla nést ulice či náměstí ve Smíchov City. Za důstojné považuji i možnost pojmenování zmíněné základní školy po umělci,“ říká Mgr. Renáta Zajíčková (ODS), starostka Městské části Praha 5.

 

Fáze územního rozhodnutí 2. etapy byla zahájena během podzimu letošního roku, vydání stavebního povolení by pak mohlo přijít přibližně za tři roky. S dokončením výstavby se počítá v letech 2024–2025.

 

Ke zhlédnutí video z virtuální reality - Smíchov City