Smíchov City – výstavba největšího projektu v moderních dějinách Prahy zahájena

Zástupci společnosti Sekyra Group, magistrátu a Prahy 5 dnes položili základní kámen nové čtvrti Smíchov City. Zahájili tím výstavbu, která nemá v pražském kontextu obdoby.

 

Přestavba jednoho z nejatraktivnějších pražských brownfieldů, území kolem nádraží na Smíchově, se tak stane symbolem proměny města v 21. století. Vznikne zde téměř 400 000 m2 bytových, administrativních, obchodních či veřejných ploch včetně kilometrového pěšího bulváru, který bude těžištěm celého projektu. Nebude chybět ani škola nebo rozsáhlé plochy zeleně. Předpokládá se, že po dokončení projektu, tedy za 12 let, zde bude pracovat či bydlet 12 000 lidí. Celková investice dosáhne 20 miliard Kč.

Vznikne nové centrum Prahy

„Věřím, že výstavba Smíchov City bude klíčovým impulzem pro rozvoj města. Naší ambicí je vytvořit nové centrum Prahy, které se stane moderní alternativou k historickému jádru metropole,“ říká v této souvislosti Luděk Sekyra, předseda představenstva Sekyra Group, a dodává, že jeho „ambicí je, aby kilometrová pěší zóna, která protne celý projekt, vytvořila kulturu korza, kulturu pěšího bulváru jako komunikační osy, ale i městotvorného místa setkávání a občanských aktivit,“ a přeje si, „aby jeden z nově vzniklých parků měl charakter Hyde Parku a stal se jejich těžištěm.“

Zahájení projektu předcházela pečlivá patnáctiletá příprava, která zahrnovala řadu předběžných studií, změnu územního plánu, řešení dopravní infrastruktury, a především velké mezinárodní architektonické soutěže, které hodnotila porota složená z reprezentantů developera, města i předních expertů. Promyšlenou koncepci výjimečně ocenili i přísní komisaři UNESCO, podle nichž nová zástavba nenaruší světové památkové dědictví Prahy.

 „Prioritní důraz jsme položili na veřejný prostor, neboť to je to nejcennější, co můžeme městu nabídnout. Na jeho dvojí interakci – jak s prostorem soukromým, tak s veřejným životem, s občanskou společností, to je podstatou naší filozofie. Tím se lišíme od mnohých investorů, kteří zpravidla maximalizují objemy na úkor ploch s veřejnou funkcí. Poprvé v našem hlavním městě jsme aplikovali model komplexní transformace rozsáhlého brownfieldu, jakož i myšlenku participativního plánování, tedy zapojení všech dotčených subjektů, včetně občanských spolků, do přípravy projektu. Výsledkem je pozoruhodný konsenzus, neboť v procesu územního a stavebního řízení jsme nezaznamenali žádné odvolání. Domníváme se, že tento projekt nastavuje nové standardy rozvoje velkých území,“ vyjadřuje své přesvědčení Luděk Sekyra.

Smíchov City bude plně funkční čtvrtí, kde rezidence, administrativní a obchodní plochy doplní škola, parky či komunitní centrum. To vše propojí integrující pěší zóna jako výraz skutečnosti, že prioritou je pohyb lidí, ne aut.

Dovoluji si říci, že takto připravený projekt na toto rozsáhlé území nově vznikající městské čtvrti je ukázkovým příkladem prvotřídního urbanismu, kvality veřejného prostoru i architektury samotné. Vím, že za celým projektem a procesem je ohromné množství práce. Tento projekt by měl být příkladem pro všechny městské projekty velkého měřítka v Praze v novém tisíciletí a měl by udávat správný směr pro revitalizace brownfieldů a kvalitu tvorby vystavěného prostředí vůbec v hlavním městě i v celé České republice. Gratuluji k tomuto výsledku a těším se na další kroky,“ zdůrazňuje doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora.

 

Mezinárodní architektonická soutěž a veřejnost

„Lidé v nové čtvrti Smíchov City najdou vše, co skutečně potřebují k životu. Nová čtvrť je navržena podle principů města krátkých vzdáleností. Nabídne práci, bydlení, služby, veškerou občanskou vybavenost a perfektní dostupnost,“ shrnul Leoš Anderle, výkonný ředitel Sekyra Group, hlavní myšlenky největšího developerského projektu v moderních dějinách Prahy.

Architektonická podoba Smíchov City vzešla ze dvou mezinárodních soutěží. Kvůli dosažení skutečné atmosféry města a vnitřní různorodosti se na její podobě podílí celá řada tuzemských i zahraničních architektů. Rozdílné přístupy i řešení budov jsou totiž zárukou, že nová smíchovská zástavba bude vynikat pestrostí a jedinečností. Mezinárodní soutěž byla rovněž inspirací pro unikátní koncepci respektující tradiční smíchovskou zástavbu, která však nepůsobí jednotvárně. Každý domovní blok je totiž dále členěn do více domů navržených několika architekty z různých zemí. Toto řešení je citlivé k okolí a vychází z tradičně rostlého města.

Inovativní bylo i zapojení veřejnosti, která výrazně ovlivnila formu integrace zelených ploch i rozsáhlé pěší zóny do projektu i rozhodnutí developera o zachování Radlické Kulturní Sportovny. Součástí přípravy byla řada veřejných projednání, diskuzí s občany i prezentací jak ve spolupráci s městskou částí, tak s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

 

 Komunitní centrum Radlická Kulturní Sportovna bude žít dál

Zachování a oživení komunitního centra je výrazem respektu ke géniu loci této části Smíchova, autentického prostoru mezi kdysi schwarzenberskou Knížecí a proslulou Magorovou Oázou v budově nádraží, jejíž příběh se také pomalu chýlí ke konci,“ připomíná s jistou nostalgií Luděk Sekyra.

 Radlická Kulturní Sportovna je unikátní prostor, který vytvořila skupina nadšenců z opuštěného drážního skladu jako místo pro setkávání, kulturu a sportovní vyžití. S jeho zprovozněním pomohla i veřejnost v crowdfundingové sbírce na internetu. Nyní se jako odkaz na tradici místa stane středobodem nového náměstí, které bude přiléhat k Radlické ulici. Zachován bude i realizační tým Sportovny a pestrý program, jenž zahrnuje hudbu, divadlo, stand-upy, tanec, film, výstavy, sport a další kulturní zážitky.

„Pětka je pestrá, rychle roste, je atraktivní. Proměna smíchovského brownfieldu je jejím přirozeným vývojem. Smíchov City nám přináší moderní infrastrukturu, respektuje genia loci Smíchova, kombinuje novou i původní architekturu a zachovává místa, která zde utváří tradiční, živou atmosféru – třeba Radlickou Kulturní Sportovnu. Developer tu odvedl příkladnou urbanistickou práci. Těší mě důraz, který je kladen na originalitu a bezpečnost veřejného prostoru i kvalitu života. Vzniknou zde krásná místa pro setkávání a odpočinek i potřebné školy. Projekt zkrátka v mnoha ohledech vyniká přístupem k lokalitě a posouvá celou Prahu mezi moderní západní metropole,” říká Mgr. Renáta Zajíčková, starostka městské části Praha 5.

„Jsme rádi, že naše aktivity přesvědčily místní obyvatele, městskou část Prahy 5 i Sekyra Group, že má smysl tenhle nádherný prostor zachovat. Jistotu dlouhodobé smlouvy využijeme k investicím do areálu a ke zvelebení okolí,“ říká Lukáš Žďárský, aktivista a zakladatel Radlické Kulturní Sportovny.

 

Úvodní fáze, rezidence v objemu 3,5 miliardy

Stavba první etapy projektu, jejíž podoba vzešla ze sedmi renomovaných architektonických ateliérů, potrvá 28 měsíců a je v investičním objemu 3,5 miliardy. Dodavateli stavby jsou konsorcium Strabag, Aspira Construction a Instalace Praha. První městský blok vyroste na křižovatce ulic Za Ženskými domovy a Nádražní. Nabízí 195 bytových jednotek, z nichž už za prvních šest měsíců od zahájení prodeje našlo přes 60 % své majitele. Následovat bude kancelářská budova s rozlohou deset tisíc metrů čtverečních a další bytový blok o 210 bytových jednotkách. Domy mají v parteru prostor pro obchod, služby i restaurace. Počítá se také s moderním nájemním bydlením. Individuálně řešené domy jednotlivých bloků propojí společný dvůr a recepce. Nedílnou součástí Smíchov City bude i příjemný veřejný prostor. Rušný Smíchov získá nová klidná místa, vhodná pro piknik i relaxaci. Rezidenční část doplní park, který bude mít charakter širokého, téměř kilometr dlouhého městského bulváru. Celkově na Smíchově přibydou více než dva hektary zelených ploch. Aleje stromů nabídnou průhledy na Pražský hrad, zlíchovský kostelík nebo Vyšehrad. V plánu je i vybudování nové základní školy, zdravotnických zařízení a spojení lávkou s rekonstruovaným smíchovským nádražím. 

 

V jižní části téměř kilometrového pěšího bulváru pak v druhé etapě projektu Smíchov City vyroste celá komerční čtvrť (business district) včetně rozsáhlého kampusu pro Českou spořitelnu o celkové ploše 130 000 m2. Zároveň dojde k dostavbě bulváru v celé jeho délce a založení parkových ploch. Celková investice do všech čtyř etap projektu dosáhne 20 miliard.

 

„Těší mě, že se nám postupně daří zacelovat jizvy Prahy. Smíchov City je v tomto ohledu první brownfield, který se promění v živou a funkční čtvrť. Podobných míst je ovšem ještě mnoho – Bubny-Zátory, Nákladové nádraží Žižkov nebo třeba Hloubětín jsou další výzvy, které před námi stojí,“ říká Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR).

 

Jsme opravdu rádi, že po patnácti letech intenzivního a pečlivého plánování začínáme konečně všechny naše vize realizovat. Smíchov City je významný celogenerační projekt. Věříme, že na konci téhle cesty bude atraktivní městská čtvrť, ve které se bude dobře žít i pracovat,“ uzavírá Leoš Anderle.

 

Smíchov City jako infrastrukturní projekt

Součástí celkového záměru jsou i velkorysé infrastrukturní a dopravní investice. Dojde k vybudování záchytného parkoviště (Park and Ride) pro autobusy a více než 1 000 aut v sousedství smíchovského vlakového nádraží, do něhož se přesune podstatná část provozu z dnešní Knížecí. Tato investice, kterou realizuje hl. m. Praha, si vyžádá více jak 2,5 miliardy. Správa železnic zároveň realizuje zásadní modernizaci budovy smíchovského nádraží a jeho okolí za přibližně 3 miliardy. Projekt výrazně ovlivní celkovou koncepci dopravy, neboť jak pěší zóna, která protne celé rozvíjené území, tak okolní ulice lemované novou výstavbou vytvoří komunikační osy s novou kvalitou i funkcí.

„Tento projekt představuje komplexní návrh daného území, zahrnující výstavbu s vyváženým poměrem bytové a nebytové funkce, včetně řešení přilehlých veřejných prostranství, pěších komunikací a dopravního systému. Řešené území přímo navazuje na vznikající projekty revitalizace celé této části města, zahrnující zásadní úpravy týkající se vlakového a autobusového terminálu, celého dopravního systému a dalších projektů s tímto územím souvisejících. Plánovaný bulvár s aktivním městským parterem, prostranstvími a vegetací akcentuje přímé propojení směrem od severní části území k uvedenému dopravnímu uzlu a stane se výrazným novým prvkem, nově definujícím charakter a prostupnost území. Blokové uspořádání objektů navazuje na historické členění zástavby Smíchova,“ doplňuje doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora.

 

Praha 30. 9. 2020

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Společnost Sekyra Group působí na českém realitním trhu více než dvacet let a v současné době rozvíjí projekty o celkovém objemu přesahujícím 1 mil. m². Projekty s jejím podpisem mají vždy dlouhodobou vizi a koncentrují se na velká rozvojová území. Stojí rovněž za řadou reprezentativních pražských budov. Vybudovala sídla pro společnosti jako Česká spořitelna, Nestlé, T-Mobile, Skanska, Národní technickou knihovnu (ocenění Stavba roku 2009) a rovněž postavila či zrekonstruovala okolo 7 000 bytů. Je také jedním ze zakládajících partnerů neziskové organizace Česká rada pro šetrné budovy (Czech Green Building Council).

 

Kromě projektu Smíchov City je další strategickou investicí nová čtvrť Rohan City, která se rozkládá na rozhraní Karlína, Invalidovny a Libně. V lokalitě se silnou atmosférou, v těsném sepětí s Vltavou, s výhledem na panorama Prahy, vzniknou na území dříve neprostupného brownfieldu o rozloze 200 000 m² nové byty, kanceláře, restaurace, obchody, služby i veřejná škola. Na podobě Rohan City se podílela také světoznámá architektka Eva Jiřičná, která pro projekt navrhla kancelářskou budovu i výjimečné rezidenční domy připomínající svým tvarem diamanty. První byty v Rohan City jsou již v prodeji. 

A v neposlední řadě i projekt Žižkov City, kde na pozemcích bývalého nákladového nádraží vznikne rezidenční čtvrť, která nabídne až 3 000 bytů. Zároveň bude ve spolupráci s Prahou revitalizována historická nádražní budova, jež bude mít převážně veřejnou funkci a jejíž součástí by měl být i Národní filmový archiv.

 

Více informací o developerských projektech Sekyra Group najdete na www.sekyragroup.cz.

 

Faktografie – Smíchov City

 

Smíchov City – celé území

Lokalita: Praha 5, Smíchovské nádraží

Rozloha: 200 000 m2

Investiční objem: 20 mld. Kč

Bydlení pro 3 300 obyvatel

9 000 pracovních míst

Pěší bulvár v podobě podélného parku skrze celé území téměř kilometr dlouhý a 28 m široký

Nové veřejné prostory – tři náměstí a dva parky o rozloze 14 000 m2srovnatelné s Valdštejnskou zahradou

 

Smíchov City Sever - 1. etapa

Lokalita: Praha 5, Smíchov, Na Knížecí
Rozloha: 25 000 m2

Investiční objem: 3,5 mld. Kč

Aktuální stav projektu: vydané stavební povolení a stavba zahájena 8/2020

195 bytových jednotek v prvním bloku SM2 je v prodeji od jara 2020

210 bytů ve druhém, rezidenčním bloku SM3, bude zčásti k pronájmu

Celkem 405 nových bytů ve dvou obytných blocích

8 000 m² administrativních ploch a cca 6 300 m² obchodních ploch v 45 nebytových jednotkách

500 pracovních míst

Pěší bulvár v podobě podélného parku skrz celé území téměř kilometr dlouhý a 28 m široký

Dokončení za 28–30 měsíců

 

O podobu Smíchov City Sever a design jednotlivých domů se postarala uznávaná studia, která zvítězila v nezávislé mezinárodní architektonické soutěži. Autorem urbanismu a nárožní administrativní budovy Na Knížecí je studio A69 – architekti. Budoucí rezidenti budou bydlet v domech navržených architektonickými studii Kuba & Pilař architekti, Haascookzemmrich STUDIO 2050, Chalupa architekti, LÁBUS AA – Architektonický, D3A nebo Projektil.

 

Smíchov City Jih

Lokalita: Praha 5, Smíchovské nádraží

Rozloha: 80 000 m2

Investiční objem: 7,5 mld. Kč

Aktuální stav projektu: projektová příprava

EIA – zahájena jaro 2020

Zpracována dokumentace k územnímu řízení, územní řízení bude zahájeno po vydání EIA

Plánované zahájení – předpokládáme 2022

Dokončení první stavby – 2024/2025

 

Jižní část projektu Smíchov City bude moderní městskou čtvrtí budoucnosti se zelenými parky, obchody, gastronomií i prostory pro veřejnost, kde se lidé budou moci vzdělávat či sportovně vyžít. Ctí princip města krátkých vzdáleností. Dominantou jižního Smíchova se stane nový kampus České spořitelny tvořený čtyřmi budovami se zelenými střechami a velkoryse řešeným parterem. Se zmodernizovaným nádražím novou čtvrť propojí chytře řešená budova hotelu. Vyroste zde i veřejná základní škola.

 

Jižní část území se změní tak, jak předurčila největší architektonická soutěž v Evropě v roce 2018. Soutěž byla organizována podle pravidel České komory architektů a na zadání spolupracoval i IPR Praha. Výsledek určila nezávislá porota v čele s architektem Petrem Hlaváčkem, složená z odborníků na urbanismus a architekturu, zástupců České spořitelny a developera projektu Smíchov City, Sekyra Group. Do soutěže se zapojilo 166 architektonických studií, z nichž porota v listopadu 2017 vybrala 15 uchazečů, kteří zpracovali konkrétní urbanistické a architektonické řešení. Porotci následně v březnu vybrali šest finalistů, jejichž návrhy postoupily do druhého kola. V červnu pak porota zvolila tři nejlepší projekty.

 

Vítězem soutěže bylo vyhlášeno sdružení Baumschlager Eberle Architekten (AT) a Pavel Hnilička architekti (CZ). Pro zajištění architektonické diverzity území byla developerovi pro spolupráci na projektu doporučena součinnost více architektonických ateliérů. Na realizačním návrhu se tedy podílejí Tham & Videgård (SWE), Kleihues+Kleihues (DE), Henke Schreieck Architekten (AT) a Schindler Seko Architekti (CZ).

 

Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.

Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.