Sekyra Group zná architekty, kteří navrhnou třetí etapu projektu Smíchov City

Praha, 7. prosince 2021

Developerská společnost Sekyra Group zná architekty dalších tří domovních bloků nové čtvrti Smíchov City. Nezávislá porota v mezinárodní architektonické soutěži organizované podle pravidel České komory architektů vybrala z devatenácti soutěžících deset tvůrců nové podoby Smíchova. Každý architekt zpracoval soutěžní návrh vzorového rohového a řadového domu. Vybrané týmy nyní připravují souhrnnou architektonickou studii, pro kterou každý z nich zpracuje návrh tří konkrétních domů. Smíchov City je aktuálně největším developerským projektem v širším centru Prahy a současně jde o první developerský projekt v novodobé pražské historii, který respektuje tradičně vzniklou blokovou uliční zástavbu z jednotlivých domů. Developer tak naplňuje filozofii architektonické diverzity přirozeně rostlého města. Celkově proto na prvních třech etapách projektu pracuje již dvacet jedna architektonických týmů.

Tři rezidenční bloky, v nichž by v budoucnu mohlo bydlet až 1 500 obyvatel, budou rozděleny na 31 domů. Jejich podobu navrhnou architektonické ateliéry, které byly vybrány architektonickou soutěží, do níž zaslalo návrhy devatenáct českých i zahraničních ateliérů. „Chtěli jsme, aby se na projektu podílelo co nejvíce autorů a zástavba získala přirozenou architektonickou pestrost. Na základě návrhů budou postaveny ucelené městské bloky, které budou ladit se stávající smíchovskou zástavbou,“ říká Leoš Anderle, výkonný ředitel Sekyra Group. Jednotlivé části bloků se budou lišit výškou, proporcemi, barevností nebo zdůrazněním či potlačením určitých prvků.

Naším cílem je navodit atmosféru tradičně rostlého města. Abychom tohoto cíle dosáhli, sestavili jsme k vyhodnocení architektonických návrhů nezávislou porotu, jejímiž členy byli vedle zástupců Sekyra Group i přední čeští odborníci a představitelé města,“ dodává Leoš Anderle.

V čele poroty usedl předseda České komory architektů Jan Kasl. Dále ji tvořili profesor Tomáš Šenberger z Fakulty stavební ČVUT, předseda Výboru pro územní rozvoj hl. m. Prahy Petr Zeman a architekt Tomáš Prouza, jehož ateliér D3A se podílí již na první etapě projektu. Společnost Sekyra Group v porotě reprezentoval výkonný ředitel Leoš Anderle a ředitel developmentu Igor Klajmon. Ze soutěžních návrhů nakonec porota vybrala deset ateliérů. Ve výběrovém řízení pak společnost Sekyra Group vybrala i tři projekční kanceláře budoucích bloků, jejichž úkolem bude zkoordinovat práci architektů do projektu pro územní a stavební řízení. Stavební práce by měly být zahájeny na konci roku 2023.

Práce v porotě naplňovala moje představy o tom, jak se má postupovat při plánování a budování města. Přestože se svou práci snažím vykonávat svědomitě a v zájmu města, občas jsem frustrován, jak fragmentovaný svět územních změn občas neumožňuje pohled do detailu jednotlivé stavby. Zde však práce na urbanistickém konceptu byla již dříve odpracována a porota se mohla soustředit jen na samotnou architekturu,“ konstatuje Petr Zeman.

Dle profesora Tomáše Šenbergera přihlížela porota nejen ke kvalitě vlastního architektonického návrhu, ale vybírala i s ohledem na pestrost navrhovaných řešení a zároveň i na očekávanou a možnou budoucí kooperaci jednotlivých týmů. Vznikající město má být totiž architektonicky rozmanité, ale ve výsledku bude působit jako jeden kompaktní, urbanistický celek . „Zvolený způsob projektování a následné výstavby nového Smíchova je inspirovaný historickou zkušeností a povede nepochybně k vytvoření příjemně fragmentovaného městského prostředí,“ dodává Tomáš Šenberger.

V prvním bloku se začne bydlet už napřesrok

Každý z nových městských bloků bude disponovat vlastní uzavřenou zahradou i recepcí. „Cílem projektu je navázat na nově založenou zástavbu a vytvořit obyvatelnou městskou čtvrť, která bude svou atraktivitou odpovídat poloze v širším centru Prahy. Obzvlášť důležité bude samozřejmě modelování parteru a jeho nebytových, komerčních prostor a stejně tak posledních podlaží, která mají vytvářet tzv. penthousy s prostornými terasami a střešními zahradami,“ komentuje soutěž předseda poroty Jan Kasl.

V rámci projektu Smíchov City již Sekyra Group staví dva obytné bloky. Situovány jsou mezi ulicemi Za Ženskými domovy, Nádražní, Na Valentince a Stroupežnického. Také obyvatelé těchto domů budou mít k dispozici svou vlastní uzavřenou zahradu, podobně jako tomu bývá v historických částech Prahy. Autory návrhů jednotlivých sekcí jsou uznávané architektonické ateliéry. První obytný blok se 195 byty by měl být dokončen začátkem roku 2023.

Koncepce blokové struktury města tvořené individuálními domy je v historické Praze samozřejmá věc. Všichni se obdivujeme rozmanitosti a zároveň soudržnosti Vinohrad, Žižkova, Letné a Smíchova, živoucích historických čtvrtí. Vůbec to však není samozřejmé pro převážnou současnou architektonickou tvorbu, pro kterou jsou typické monobloky z rukou jednoho architekta. Proto si koncepce Smíchov City vážím a obdivuji odvahu a trpělivost společnosti Sekyra Group spolupracovat s tolika architekty. Jejich úlohou nyní bude skloubit vrozenou individualitu s pokorou ve prospěch celku,“ říká architekt Tomáš Prouza z ateliéru D3A.

Bydlení i práce pro 12 tisíc osob. Na Smíchově má přitom být vše blízko

Projekt Smíchov City, který vyrůstá na bývalém nádražním brownfieldu, je největším projektem v širším centru Prahy v jejích moderních dějinách. Celkové náklady přesáhnou 20 miliard korun. Dle předpokladů by měl být kompletně dokončen do 12 let. Pracovat či bydlet by v nové pražské čtvrti mělo zhruba 12 tisíc lidí.

Rezidenční bloky jsou součástí severní etapy projektu Smíchov City. Ta je zaměřena převážně na bydlení, chybět by v ní ale neměla ani řada služeb, restaurací a obchodů včetně supermarketu. Rezidenční část doplní jedna kancelářská budova a park o rozloze přibližně 14 t isíc metrů čtverečních, který je výměrou srovnatelný s Valdštejnskou zahradou. Dominantou jižní etapy Smíchov City bude kampus pro Českou spořitelnu.

Celý projekt protne kilometrová pěší zóna. Ta má plnit funkci nejen komunikační osy, ale i místa setkávání a občanských aktivit. Bude se jednat o nejdelší pěší bulvár v Praze. Nová čtvrť se dočká také vybudování nové základní školy, zdravotnických zařízení a lávky, která spojí Smíchov City s rekonstruovaným smíchovským nádražím. Čtvrť je navržena na principu města krátkých vzdáleností, přízemí všech domů je proto věnováno nebytové funkci, vedle těch největších prostor pro nákup potravin nebo restaurace zde vznikne více než sto malých provozoven, obchodů a služeb.

Vítězné architektonické ateliéry – třetí etapa rezidenční části Smíchov City

  • A69 - architekti
  • SIEBERT + TALAŠ
  • MS architekti
  • CHAPMAN TAYLOR
  • Schindler Seko architekti
  • L.Z. - ATELIER
  • Pavel Hnilička Architects + Planners
  • Šafer Hájek architekti
  • edit!
  • majo architekti

O Sekyra Group

Společnost Sekyra Group  působí na českém realitním trhu více než dvacet let a v současné době rozvíjí projekty o celkovém objemu přesahujícím 1 mil. m². Projekty s jejím podpisem mají vždy dlouhodobou vizi a koncentrují se na velká rozvojová území. Stojí rovněž za řadou reprezentativních pražských budov. Vybudovala sídla pro společnosti jako Česká spořitelna, Nestlé, T‑Mobile, Skanska, Národní technická knihovna (ocenění Stavba roku 2009) a rovněž postavila či zrekonstruovala okolo 7 000 bytů. Je také jedním ze zakládajících partnerů neziskové organizace Česká rada pro šetrné budovy (Czech Green Building Council).

V současné době staví a rozvíjí své nejvýznamnější projekty v atraktivních pražských lokalitách – Rohan City, Smíchov City a Žižkov City. Dalšími investicemi jsou Dejvice Centrum na Vítězném náměstí nebo Rezidence Opatov.

Prioritou Sekyra Group je budování plnohodnotných městských čtvrtí a center, jakož i důraz na veřejný prostor, který je integrální součástí všech velkých projektů skupiny.

Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.

Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.