Rohan City – zelené centrum Prahy

Praha, 15. září 2021

Sekyra Group zahajuje výstavbu projektu Rohan City. Na nejrozsáhlejších doposud nevyužívaných pozemcích v sousedství historického jádra vyroste „zelené centrum Prahy“. Společnost zde vybuduje 380 tisíc m2 převážně bytových, ale i administrativních a obchodních ploch. Součástí projektu budou rezidenční věže a nové sídlo společnosti Sekyra Group od uznávané architektky Evy Jiřičné. Vznikne moderní čtvrť včetně kilometrové pobřežní promenády určené pro odpočinek a sport, na niž naváže velkoryse koncipovaný park. V budoucnu promenádu propojí lávky s volnočasovým ostrovem. Dle předpokladů bude v nové pražské čtvrti po dokončení bydlet či pracovat 11 tisíc lidí. Celkové investiční náklady projektu, který výrazně změní tvář metropole, dosáhnou 18 mld. Kč.

Vznikne moderní pražská čtvrť

„Záměrem je vybudovat novou městskou čtvrť, která bude evokovat autentické prostředí domova a která obnoví důstojnost vztahu města a řeky. To vše v zeleni a v blízkosti srdce metropole. Vznikne nové zelené centrum Prahy,“ říká v této souvislosti Luděk Sekyra, předseda představenstva společnosti Sekyra Group. Dodává, že „korzo na břehu řeky, rozsáhlý park i nový volnočasový ostrov budou komunikovat s historickou budovou Invalidovny, což celému rozvíjenému území dodá jedinečný genius loci“.

Zahájení projektu předcházela třináctiletá příprava, která zahrnovala řadu předběžných studií, projednání s veřejností, jakož i diskuzí s předními světovými urbanisty a významnými architekty. Cílem bylo novou čtvrť organicky začlenit do kontextu původní zástavby Karlína a otevřít mu dveře do 21. století.

„V případě Rohan City jsme kladli důraz na bydlení a veřejný prostor, neboť to je to nejcennější, co můžeme městu a jeho obyvatelům nabídnout. Klíčový byl pro nás dialog se světoznámým urbanistou Janem Gehlem, ale i myšlenka města krátkých vzdáleností, kde prim mají lidé, nikoliv auta. Západní metropole vznikaly jako domovy pro pěší. To, co naší vizi dodává univerzální charakter, je kontinuita s původní podstatou městského sídla jako místa svobodného setkávání a sdílení společného prostoru. Jeho kultivace je určující i pro naše další projekty, jako je například Smíchov City, které protne rozsáhlý pěší bulvár, nebo Žižkov City, kde veřejnou funkci bude mít revitalizovaná nádražní budova. Tímto přístupem nastavujeme nové standardy rozvoje velkých území, kde se sdílený veřejný prostor skloubí s pocitem domova,“ konstatuje Luděk Sekyra.

Rozsáhlá urbanizace autům patřit nebude

Inspirací pro náš tým byl hamburský projekt HafenCity, který se nachází při ústí Labe do moře. Jeho tvůrci dokázali z nefunkčního přístavu vybudovat úžasné místo pro život, včetně kulturního centra, kterým je Labská filharmonie. V našem případě by podobnou funkci mohl mít areál Invalidovny. Podnětná pro nás byla i kultivovaná obnova nábřeží Sprévy v Berlíně, vídeňské náplavky včetně Dunajského ostrova, jakož i South Bank na břehu londýnské Temže. Na Rohanském ostrově dojde ke kompletní transformaci pobřežního brownfieldu v moderní pražskou čtvrť, která nabídne více než 3 000 bytů, kanceláře i množství veřejných prostranství.

Ze stávající cyklostezky vznikne široká promenáda, která naváže na budoucí rozlehlý park, připravovaný ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Chybět nebudou obchody, kavárny, služby, zdravotnická zařízení, plochy pro relaxaci a sport a samozřejmě ani škola. V centrální části území budou mít domy aktivní parter. Ambicí je vytvořit příjemnou čtvrť respektující kritérium dochozí vzdálenosti. „Věřím, že tento dlouho připravovaný projekt přinese Praze 8 mnoho nových a především spokojených obyvatel. Vítám hlavně to, že součástí celého projektu bude moderně koncipovaná a dobře udržovaná parková zeleň. Tento kout Prahy 8 se z nevzhledného brownfieldu změní v moderní čtvrť a to Praha 8 určitě potřebuje,“ říká starosta MČ Praha 8 Ondřej Gros.

Lokalita na břehu Vltavy, která dlouhé roky patřila mezi ty nejzanedbanější v Praze, se díky revitalizaci stane atraktivním místem pro bydlení, práci i odpočinek. Nynější území Rohanského ostrova bylo až do první poloviny minulého století řečištěm, které bylo později zasypáno. Nově vzniklé plochy se využívaly k průmyslovým a skladovým účelům a časem se z nich stal brownfield protkaný zelení o rozloze téměř 21 hektarů. Jde o území, které snad nejlépe charakterizuje slovo proměna. Ostrov vznikal, měnil se a mizel. Byl tu přístav a poté betonárka. Aktuálním tématem souvisejícím s územím jsou mosty. Diskutuje se o podobě nového, Rohanského mostu a o citlivé rekonstrukci Libeňského mostu.

Zeleň, veřejná prostranství a sociální kapitál

Až polovinu ploch budoucí čtvrti Rohan City budou tvořit parky a veřejná prostranství. Současný neutěšený charakter území nahradí koncept zahradního města, kde zeleň, řeka a příroda obklopí rodící se výstavbu. To vše přispěje ke komfortu obyvatel a k dobrým sousedským vztahům. „Rohanský ostrov je území s velkým potenciálem. Kromě moderní obytné čtvrti s občanskou vybaveností a kvalitním veřejným prostorem pro rekreační i sportovní vyžití připravujeme my jako město projekt významného městského parku – Rohanského parku, který svojí rozlohou odpovídá pražské Stromovce. Vše koordinujeme tak, aby se realizace v čase potkaly a souběžně s novou čtvrtí vznikl právě i park. Já se na realizaci tohoto dlouho připravovaného projektu moc těším,“ říká 1. náměstek primátora Petr Hlaváček.

Nový park, který bude mít ráz volně rostoucí zeleně, naváže na Kaizlovy sady před Invalidovnou a bude pokračovat pobřežní promenádou. Ta vytvoří osu celého projektu. Počítá se také s pěším přístupem ke stanici metra Invalidovna, která se stane přirozeným dopravním uzlem nové čtvrti. Tento záměr umožní kromě jiného tolik potřebný osobní a komunikační kontakt všech, kdo zde budou žít. Rohan City má ambici být novým zeleným srdcem Prahy, které se díky veřejným prostranstvím a pěším zónám stane středobodem občanského života a výrazně posílí sociální kapitál i pocit sounáležitosti obyvatel této části metropole. Důrazem na veřejný prostor, participativní plánování a klimaticky šetrné budovy Sekyra Group vytváří předpoklady, aby se tato vize stala realitou.

„Rohanský ostrov je jedním z míst, která jsou v Praze pro výstavbu nové moderní čtvrti vhodná. Jsme rádi, že v tomto místě vznikne kvalitní kus města podle pražských stavebních předpisů. Rohanský ostrov ale nejsou jen domy. V IPR v současné době pracujeme na krajinářské koncepci, která má za cíl zachovat tamní městskou divočinu. Většinu oblasti chceme postupně upravit pro volnočasové aktivity. Území bude plnit také funkci protipovodňové ochrany Prahy,“ doplňuje ředitel IPR Ondřej Boháč.

Čtyři věže od Evy Jiřičné

Výstavba Rohan City je rozdělena do pěti etap. Architektka Eva Jiřičná se svým studiem AI DESIGN navrhla čtyři bytové věže. V první etapě budou postaveny dvě, nazvané Diamanty Karlín. Zahrnovat budou 102 bytů. „Jsme rádi součástí velkého projektu, který nabídne krásné bydlení a pracovní prostředí pro Prahu,“ podotýká architektka Eva Jiřičná. Autory dalších domů se 118 byty, nazvaných Riviéra Karlín, jsou architekti z EBM Expert. Rezidenční část doplní dvě architektonicky výrazné kancelářské budovy od Evy Jiřičné a Jakuba Ciglera. Administrativní objekty mají sloužit i jako protihluková bariéra rušného Rohanského nábřeží. Jedna z těchto budov, konkrétně ta navržená Evou Jiřičnou, bude sídlem společnosti Sekyra Group.

Paralelně s první etapou by měla být realizována i etapa druhá, která bude situována v jihozápadní části Rohan City. Na podobě této části projektu se podílí vítězové architektonické soutěže – kanceláře architektů Schindler Seko, Atelier bod, Loxia, Qarta Architektura a A.D.N.S. Druhá etapa počítá s výstavbou bezmála 500 bytů a tří administrativních budov. V rámci této etapy řeší architekti také vhodné začlenění budoucího mostu, který propojí Karlín s Holešovicemi.

Projekt Rohan City má být dle plánu zcela dokončen do roku 2033. Spolupracovat by na něm měly asi dvě desítky architektů. V nové čtvrti bude bydlet a pracovat 11 tisíc lidí. Celkové náklady se odhadují na 18 miliard korun.

Faktografie Rohan City

Lokalita: Praha 8, Rohanský ostrov
Hrubá podlahová plocha: 380 000 m2
Náklady: 18 mld. Kč
Kapacita: bydlení a pracovní místa pro cca 11 tisíc lidí

Rohan City – 1. etapa

Náklady: 2,5 mld. Kč
Zahrnuje: 220 bytů ve dvou bytových projektech –
Diamanty Karlín a Riviéra Karlín – a dvě kancelářské budovy
Aktuální stav projektu: zahájení 2021

Rohan City – 2. etapa

Zahrnuje: 500 bytů a 3 kancelářské budovy

Participující architektonická studia (1. a 2. etapa):
  • Eva Jiřičná, AI DESIGN, s.r.o.
  • EBM Expert, s.r.o.
  • JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s.
  • Schindler Seko architekti s.r.o.
  • Atelier bod architekti s.r.o.
  • LOXIA a.s.
  • A.D.N.S. architekti s.r.o.
  • QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.

O společnosti

Společnost Sekyra Group působí na českém realitním trhu více než dvacet pět let a v současné době rozvíjí projekty o celkové rozloze přesahující 1 mil. m2. Projekty s jejím podpisem mají vždy dlouhodobou vizi a koncentrují se na velká rozvojová území. Firma stojí rovněž za řadou reprezentativních pražských budov. Vybudovala například sídla pro společnosti jako Česká spořitelna, Nestlé, T‑Mobile či Skanska. Postavila mimo jiné Národní technickou knihovnu (ocenění Stavba roku 2009). Rovněž postavila či zrekonstruovala okolo 7 000 bytů. Je také jedním ze zakládajících partnerů neziskové organizace Česká rada pro šetrné budovy (Czech Green Building Council).

Kromě projektu Rohan City je další strategickou investicí společnosti nová čtvrť Smíchov City, která vyrůstá na jednom z nejatraktivnějších pražských brownfieldů. Transformací nádražních pozemků zde vznikne téměř 400 000 m2 bytových, administrativních, obchodních či veřejných ploch včetně kilometrového pěšího bulváru, který bude těžištěm celého projektu. Nebude chybět ani škola nebo rozsáhlé plochy zeleně. Předpokládá se, že po dokončení projektu, tedy za 12 let, zde bude pracovat či bydlet 12 000 lidí. Jde o jeden ze symbolů proměny města ve 21. století. Celková investice dosáhne 20 miliard Kč.

Mezi velké rozvojové projekty společnosti patří také Žižkov City. Na pozemcích bývalého nákladového nádraží vznikne rezidenční čtvrť, která nabídne až tři tisíce bytů. Ve spolupráci s Prahou bude revitalizována historická nádražní budova, která bude mít převážně veřejnou funkci. Její součástí by měl být i Národní filmový archiv. Společnost klade primárně důraz na veřejný prostor, participativní plánování a klimaticky šetrné budovy.

Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.

Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.