Podporujeme unikátní program protidrogové prevence Revolution Train

Společnost Sekyra Group podpořila unikátní projekt nadačního fondu Nové Česko. Ve dnech 17. a 18. května 2022 vidělo přibližně 400 žáků a žákyň ze základních škol městské části Praha 5 vzdělávací program zaměřený na primární protidrogovou prevenci.

Přímo na smíchovském nádraží navštívili multimediální vlakovou soupravu nazvanou Revolution Train. Vlaková souprava se skládá ze šesti vagonů. V jednotlivých vagonech návštěvníci procházejí reálným příběhem, který sledují v několika multimediálních kinosálech. Po každé části filmu se zvedne projekční plátno, za nímž je nainstalovaná věrná kopie místa, které přímo souvisí s dějem příběhu. V těchto prostorách probíhá bezprostřední interakce lektora s účastníky programu. Díky intenzivní simulaci vjemů dochází k maximalizaci prožitku a efektivity učení.

Cílem programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníka, na jeho postoj k závislostem a na upevnění jeho vnitřního odmítnutí návykových látek. Prostory vlaku Revolution Train jsou multifunkční a umožňují měnit programy dle cílové skupiny, ať již jde o školy, rodiny s dětmi, širší veřejnost, či zaměstnanecké kolektivy.

„Revolution Train šíří osvětu, názornou formou ukazuje negativní důsledky drogové závislosti a cílí především na děti a mladou populaci, která může být v tomto ohledu zranitelná. Jsme proto rádi, že jsme mohli právě tuto akci podpořit, o to více, že vlaková souprava zamíří na smíchovské nádraží, v jehož okolí Sekyra Group buduje novou čtvrť Smíchov City, největší projekt v moderních dějinách Prahy. Vzniká zde tedy místo, kde chceme, aby se lidem žilo spokojeně a bezpečně,“ říká Leoš Anderle, výkonný ředitel společnosti Sekyra Group, která vznik multimediálního projektu finančně podpořila.  

Revolution Train představuje unikátní program, jehož základem je multimediální vlaková souprava, která nabízí jedinečné prostředí pro interaktivní zážitkové vzdělávání zaměřené na primární prevenci. Návštěvníci v několika rovinách sledují příběh o příčinách, vývoji a důsledcích závislostí. „Hlavní sdělení programu je především apelem na zdravý způsob myšlení, zdůrazňuje význam osobní svobody a odpovědnosti za vlastní bezpečí, je inspirací k pozitivním životním volbám. Je zásadní, aby si každý jedinec uvědomil, že rozhodování ve zlomových okamžicích je klíčové a že špatná rozhodnutí mohou mít fatální důsledky,“ uvádí Pavel Tuma, autor projektu.

Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.

Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.