DEJVICE CENTER

Projekt Dejvice Center je zaměřen na výstavbu moderního akademického a ko­mer­ční­ho komplexu budov v Praze 6 - Dejvicích. Na celkové ploše 103 000 m2 se bu­dou nacházet atraktivní administrativní a obchodní plochy. Projekt se skládá celkem z 5 budov vyrůstajících ze společného suterénu a spolu s nákupním centrem zvýší občanskou vybavenost lokality a architektonicky dotvoří Vítězné náměstí.

Budova A s fasádou směrem k Vítěznému náměstí je koncipována na celkových 20 260 m2 administrativních, obchodních a bytových ploch. Budova B je propojená s vestibulem stanice metra Dejvická a uceleně navazuje na stávající uliční frontu Ev­rop­ské třídy. Budova B nabídne v přízemí a prvním patře  celkem 7 740 m2 ploch pro operátory luxusních značek s navazujícími administrativními prostorami od druhého do šestého podlaží s výměrou 11 460 m2.

Třetí Budova E s fasádou směrem do ulice Jugoslávských partyzánů a Šolínova na­bíd­ne 16 700 m2 administrativních ploch. Součástí projektu bude i výstavba dvou budov rektorátů ČVUT a VŠCHT. Celý projekt je koncipován jako průchozí piaza s prů­hle­dem do Vítězného náměstí. Komfortní nakupování umožní i plánovaných 1 760 parkovacích stání.

Dejvice Center vizualizace