DEJVICE CENTER

Na Vítězném náměstí v blízkosti areálu VŠCHT A ČVUT vznikne nový multifunkční projekt s výraznou rezidenční funkcí, který doplní obchodní a administrativní plochy včetně vysokoškolských budov.

Součástí budou komunikace pro pěší i veřejný prostor mezi ulicemi Evropskou a Jugoslávských partyzánů s návazností na kampusové bulváry. Zástavba bude respektovat kongeniální urbanistickou koncepci Dejvic vytvořenou Antonínem Englem ve 20. letech minulého století. Půjde tak o finální fázi urbanizace centra této městské části a architektonickou tečku po téměř 100 letech jejího vývoje.

Sekyra Group plánovala zastavět 4. kvadrant Vítězného náměstí už na začátku nového tisíciletí, pozemek od VŠCHT se nyní podařilo získat v konsorciu Sekyra Group, Penta Real Estate a Kaprain za více než miliardu Kč.

Urbanistické a dopravní řešení Vítězného náměstí bude vycházet ze soutěže organizované v roce 2018 Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Dejvice Center vizualizace