Prohlédněte si Rohan City a Smíchov City na výstavě Velká Praha

Rádi bychom všechny zájemce o historii i budoucnost Prahy pozvali do výstavní síně Mánes na výstavu Velká Praha 1922-2022. Od 14. 9. do 9. 10. 2022 tu v čase od 11.00 do 19.00 budou mimo jiné vystaveny i dva modely projektů Rohan City a Smíchov City od společnosti Sekyra Group. 

Výstava se koná v rámci 17. ročníku Mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week. Připravena byla ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, jednotlivými městskými částmi a řadou dalších prestižních a povolaných institucí, odborníků a zástupců umělecké sféry.

Kurátoři výstavy nachystali ve výstavních prostorách pražské galerie Mánes jedinečný přehled vývoje našeho hlavního města od roku 1922 až do současnosti. Návštěvník získá možnost vidět na jednom místě Prahu historickou a Prahu současnou. Dva světy, které spolu reálně souvisí, prolínají se a umožňují tak nahlédnout do širšího rámce ovlivňujícího vývoj, vzhled a podobu naší metropole. Dávají tak pod pláštíkem historické synergie tušit i možné trendy budoucího vývoje.

Více informací o výstavě zde.

Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.

Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.