Jak se bude vyvíjet a transformovat území Rohanského ostrova

Dovolujeme si Vás ve spolupráci s MČ Prahy 8 - pozvat na výstavu, která se bude konat u vstupu do Libeňského zámku. Zde bude možné shlédnout prezentaci a model Rohanského ostrova.

KDE: Libeňský zámek - Zenklova 1, Praha 8, 18000

KDY: od 12. listopadu do 13. prosince 2019

Rohan City se rozkládá na rozhraní Karlína, Invalidovny a Libně, v lokalitě se silnou atmosférou, v těsném sepjetí s Vltavou a s výhledem na panorama Prahy. Území Rohanského ostrova je významnou plochou v centrální části hlavního města Prahy, ale zároveň se v zásadě jedná o zcela neprostupný brownfield, kam byl dlouhodobě ukládán vytěžený materiál ze stavby metra, a kde se v současnosti sdružují pouze lidé bez domova.


Celé území projektu Rohan City je výhledově rozděleno do pěti etap (A, B, C, D, E) zástavby Rohanského ostrova, které umožní městotvorné využití této části města. Vzniknou zde nové byty, kanceláře, restaurace, obchody, služby, ale i na základě dohody s MČ Prahy 8 veřejná základní škola.
Lokalita vyniká dopravní obslužností. V blízkosti území se nachází trasa metra B a jeho stanice Křižíkova, Invalidovna a Palmovka.  Stejně tak je v blízkosti vedena tramvajová linka s nejbližší zastávkou Urxova a Invalidovna. Celková velikost rozvojové lokality je cca 200 000 m2.Historický vývoj projektu Rohan City započal prvotními úvahami známého architekta pana Jana Gehla, dále následovala změna územního plánu v roce 2012 až k současné nové Urbanistické studii s regulačními prvky, kterou vytvořil hlavní architekt - Pavel Hnilička Architekti, s.r.o. První etapou projektu Rohan City je sekce B následována druhou etapou sekcí A a aktuálně připravovaným zahájením prací na třetí etapě sekci E

Převzato:

https://www.palmovkated.cz/aktuality/model-rohanskeho-ostrova-na-libenskem-zamku/