Rohan City – představení vize 2. etapy

Dne 8. března 2019 v Campu na IPR Praha.

Byla novinářům představena urbanisticko - architektonická studie zástavby - zpracovaná devíti architektonickými studii, které jsme oslovili v rámci workshopu, jejichž součástí je i zakomponování zamýšleného Rohanského mostu.

Druhá z pěti etap výstavby Rohan City bude vycházet z vítězné urbanistické studie, na které se jednomyslně shodla nezávislá odborná porota složená se zástupců Institutu pro plánování a rozvoje hlavního města Prahy, zástupců městské části Praha 8, architektů a odborníků. Vybraní zástupci vizi dalšího rozvoje území na místě představili.