Názvy ulic Smíchov City pohledem významných osobností veřejného života

Tisková konference, na níž společnost Sekyra Group 25. 8. v Radlické kulturní sportovně oznámila pojmenování nových pražských ulic, přivítala řadu významných osobností veřejného a duchovního života.

„Přejeme si, aby každá z našich čtvrtí, které v Praze budujeme, byla výrazem určité symboliky a identity. V projektu Smíchov City chceme připomenout významné ženy, které spojuje celoživotní úsilí o svobodu, demokracii a boj proti totalitě,“ uvedl Luděk Sekyra, zakladatel Sekyra Group a Sekyra Foundation. „Měl by to být apel na genderovou vyváženost a v jistém smyslu i náprava historické křivdy, když si uvědomíme, že v Praze se jmenuje méně než pět procent ulic po ženách.“

Společnost Sekyra na návrzích názvů ulic pracovala společně s Knihovnou Václava Havla. Jedním z hostů a mluvčích na tiskové konferenci byl i její ředitel Michael Žantovský. Dalšími významnými osobnostmi, které o pojetí nové čtvrti hovořily, byli filozof Daniel Kroupa, teolog a duchovní Tomáš Halík, diplomat a pedagog Martin Palouš, předseda správní rady Společnosti Františka a Jiřího Langerových Jan Pergler a starostka městské části Praha 5 Renáta Zajíčková.

„Marie Jana Korbelová, světově známá jako Madeleine Albrightová, se nejen významně zasloužila o svobodu a bezpečnost České republiky a celé Evropy po konci studené války, ale patří také k Praze stejně neodlučně jako Karlův most či Václavské náměstí,“ uvedl Michael Žantovský o smíchovské rodačce a významné političce, jejíž jméno ponese hlavní třída Smíchov City i plánovaná škola.

Do centrálního pěšího bulváru Madeleine Albrightové bude ústit ulice její přítelkyně a sousedky z washingtonského Georgetownu, mecenášky a sběratelky umění Medy Mládkové. Souběžná páteřní ulice dostane jméno po jedné z nejstatečnějších českých žen novodobé historie, historičce a vězněné disidentce Růženě Vackové. „Šlo o mimořádně statečnou ženu s neochvějnou mravní integritou,“ vystihl filozof Daniel Kroupa osobnost jedné z prvních profesorek Univerzity Karlovy, která byla historičkou dějin umění, účastnicí protinacistického i protikomunistického odboje, politickou vězeňkyní a signatářkou Charty 77.

V rámci Smíchov City vzniknou také ulice pojmenované po jedné z prvních českých feministek, disidentce Jiřině Šiklové, malířce Toyen či parky filozofky Hannah Arendtové a Alice a Anny Masarykových.

„Její interpretace totalitarismu – specifické formy autokracie a elementárního ohrožení lidské svobody, která se objevila ve 20. století a má na svém kontě nejen miliony obětí, ale celé generace lidí nucených žít v nesvobodě a zbavených své elementární lidské důstojnosti – se v období husákovské normalizace stala neodmyslitelnou součástí diskursu české ‚paralelní polis‘ ustavené prohlášením Charty 77. Bezpochyby jí byl inspirován ve svých posledních pracích nejen filozof Jan Patočka, ale i Václav Havel ve svých klíčových esejích z té doby,“ popsal význam Hannah Arendtové filozof Martin Palouš.

S projektem Smíchov City budou spojeni i dva významní spisovatelé. Jedna z ulic připomene památku Josefa Škvoreckého, jenž kromě své literární činnosti proslul i svou exilovou činností v nakladatelství ’68 Publishers, které vedl v kanadském Torontu se svou manželkou Zdenou Salivarovou. Další pak ponese jméno Františka Langera, uznávaného spisovatele, dramatika a válečného hrdiny, jehož po únoru 1948 komunistický režim zařadil mezi nepohodlné představitele Masarykových idejí a vymazal z učebnic literatury.

Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.

Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.