Smíchov City — Jih

Skutečné město

Celý projekt Smíchov City ctí filozofii tradičně rostlého města, na jehož podobě se měla možnost ve veřejných debatách podílet i veřejnost. Jižní část dosud ne­vy­uží­va­né­ho území se změní tak, jak předurčila největší architektonická soutěž v Evropě v roce 2018, které se zúčastnilo 166 studií. Zapojení více architektů pomáhá za­cho­vat na rozsáhlém území různorodost. Jednotlivá studia přitom respektují zastavovací plán od vítěze, Baumschlager Eberle Architekten a Pavel Hnilička Architekti. Koncept funkčního parteru navrhli Chapman Taylor, inspirací bylo oživování veřejných prostor anglických měst, tedy trend návratu lidí do ulic ze zapouzdřených nákupních center.

Jižní etapa

Ve druhé etapě Smíchov City celé území projektu od severu k jihu propojí téměř ki­lo­me­tr dlouhá pěší městská třída v podobě pěšího boulevardu, který nabídne oby­va­te­lům i návštěvníkům aktivní parter a plnohodnotný veřejný prostor. Území také obohatí dva parky o rozloze 1,4 hektaru, které propojí jižní a severní část.

Zároveň bude v rámci druhé etapy vybudována lávka přes kolejiště, a lidé tak budou mít možnost dojít hezkým prostředím lemovaným stromořadím s průhledy na Praž­ský hrad a kostel sv. Václava až na inovované smíchovské nádraží.

Smíchov City Jih
Smíchov City Jih

Nové sídlo České spořitelny

Dominantou jižní části Smíchov City bude kampus České spořitelny. Design čtveřice budov se zelenými střechami pochází z dílny vítězů architektonické soutěže, studií Baumschlager Eberle Architekten a Pavel Hnilička architekti. Česká spořitelna ne­bu­de jen pasivním uživatelem kanceláří, ale její filozofií je otevřít banku veřejnosti. Kro­mě velkoryse řešeného parteru bude atraktivní také tím, že poskytne prostor pro služ­by, restaurace a různé společenské, kulturní a vzdělávací aktivity v multifunkčním sá­le nebo v Centru finanční gramotnosti. Na přípravě kampusu, který zabere 75 000 m², intenzivně spolupracujeme s projektovým manažerem České spořitelny, společností Immorent Development Partners.

Otevřené veřejnosti

Další tři objekty, které zaujmou 45 000 m², pocházejí z pera studií Tham & Videgård a Schindler Seko Architects. Různí se nejen stylem fasády a použitými materiály, ale ve výsledku také náplní. V procesu participace vyjádřili občané Prahy přání, aby v jed­nom z nich vznikly namísto kanceláří studentské apartmány, nájemní bydlení nebo objekt zdravotnictví či soukromého školství. Veřejné stavby, které budou nedílnou součástí Smíchov City, zahrnují nový dopravní terminál, jehož výstavbu připravuje hlavní město Praha a Správa železnic, i veřejnou základní školu. Vyroste na křížení parků a pěší zóny, tedy na urbánně nejvýznamnějším místě, a městská část ji navrhla pojmenovat po nedávno zesnulém Karlu Gottovi, jenž byl hrdým občanem Smíchova.

Amfiteátr, sport i zeleň

Hlavní tepnou jižního Smíchova je pěší bulvár, jehož podobu svými návrhy také ovlivnila veřejnost. Pro zlepšení mikroklimatu ve městě má charakter téměř kilo­met­ro­vé­ho pěšího boulevardu. Jeho součástí jsou trasy pro pěší, zásobování a cyklo­stez­ka. Oba přilehlé parky se liší svým zaměřením. Ten, který přiléhá k budově školy, bude sloužit pro sportovní aktivity. Druhý park bude vysloveně relaxační, vyroste zde přírodní amfiteátr se stupňovitým sezením, vhodný pro divadelní představení a společenské akce či letní kino. Oba parky a bulvár nabídnou 21 000 m² zeleně.

Propojení s nádražím

V nejjižnější části projektu vyústí pěší bulvár až na piazzettu. Napojena na něj bude pěší lávkou, která přemostí kolejiště a podél plánovaného autobusového nádraží na střeše nového terminálu vyústí do ulice Nádražní. Piazzetta se dále rozšiřuje do nízké horizontální stavby navazující na vertikální budovu hotelu, který navrhli rakouští architekti Henke Schreieck Architekten. Stavba zaujme velkorysým přestřešením v podobě baldachýnu. Nejde však jen o samoúčelný architektonický prvek, záměrem je, aby tento další veřejný prostor mohl být využíván celoročně.

Smíchov City Jih
Smíchov City Jih

Dostupnost, gastronomie, služby

Samozřejmostí Smíchov City je absolutní dostupnost automobilovou i městskou hromadnou dopravou. V plánu je přemístění autobusů z Knížecí i z přednádražního prostoru a vybudování parkoviště P+R, díky kterému vzroste využití nádražního uzlu až na 100 tisíc lidí denně. V bezprostředním sousedství dopravního terminálu proto vyroste hotel a unikátní gastronomická zóna. Ta nabídne nové stravovací možnosti, které tu dnes zcela chybí. Vzhledem ke vhodně zvolené poloze navazující na parter budovy hotelu v rušném nejjižnějším cípu území, s přímou vazbou na vlaková nástupiště, do metra i na chystané autobusové nádraží a parkoviště P+R, může zóna fungovat do nočních hodin a měla by se stát vítanou destinací nejen pro obyvatele nejbližšího okolí.

Předpokládané dokončení výstavby

Přípravy a projektování Smíchov City trvaly patnáct let a významně se do nich svými podněty v rámci participace zapojila i veřejnost. Definitivně by měl být celý projekt Smíchov City hotový během 10 až 12 let, tedy do roku 2032.

Vše na dosah

Projekt Smíchov City ctí dnes často skloňovaný princip města krátkých vzdáleností. V rámci jedné čtvrti najdou obyvatelé vše, co ke spokojenému životu potřebují: moderní bydlení, nabídku pracovních příležitostí, obchody, restaurace, služby, občanskou vybavenost, jako je škola, lékařská péče, možnosti kulturního i sportovního vyžití i zelené plochy k relaxaci.

Po čtvrti budoucnosti Smíchov City se můžete projít už dnes ve virtuální procházce zde:

Virtuální procházka po nové čtvrti Smíchov City

„Výstavba Smíchov City je pro Prahu zásadní. Nejen rozlohou, ale i způsobem, jakým vzniká. Developeři úzce komunikují s jednotlivými aktéry včetně občanů, a snaží se tak vytvořit novou plnohodnotnou čtvrť, která kombinuje bydlení s dalšími funkcemi.

Realizace Smíchov City by se mohla stát předlohou a inspirací k dalším proměnám pražských brownfieldů.“

Mgr. Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy

„Jsem ráda, že se naše městská část od počátku podílí na projektu, který významně změní podobu místa, kterým je dlouhodobě nevyužitý prostor bývalého nákladového nádraží Praha-Smíchov.“

Mgr. Renáta Zajíčková (ODS), starostka Městské části Praha 5

 

Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.

Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.