Smíchov City — SM2

Představujeme SMÍCHOV CITY bytový dům SM2

Bytový dům SM2 tvoří spolu s administrativní budovou Na Knížecí SM1 ucelený měst­ský blok. Bytový dům SM2 určený především pro účely bydlení dobře vystihuje cel­ko­vou filozofii projektu Smíchov City. Vytvořit na principu města krátkých vzdá­le­nos­tí moderní zástavbu, která ctí principy tradičně rostlého města, kde můžete bydlet, pracovat i aktivně trávit volný čas.

Jeho hlavním kouzlem je různorodost a citlivý přístup, s nímž zapadne do tradiční městské čtvrti. Bytový dům SM2 tvoří devět různorodých sekcí, které budou mít šest nadzemních a až tři podzemní podlaží.

Smíchov City SM2

Pohledem hlavního architekta

„Charakteristickou zástavbu Smíchova tvoří klasické městské bloky z 19. století protkané ortogonální sítí ulic. Tato časem prověřená městská struktura nás ins­pi­ro­va­la a snažili jsme se na ni navázat nově navrženou výstavbou, jejím měřítkem, výš­kou, střídáním velikostí jednotlivých domů i jejich osobitým charakterem. Na návrhu městského bloku mezi ulicí Nádražní a nově vytyčeným pěším bulvárem se podílely čtyři zkušené architektonické týmy. I když každý z nás reprezentuje jiný ar­chi­tek­to­nic­ký názor, motivovala nás společná snaha navázat na Smíchov, který máme rádi, vy­tvo­řit novou část města, v níž se bude dobře bydlet, kde bude příjemné zajít na kávu nebo posedět na lavičce. Věříme, že naše odlišné přístupy k architektuře spolu budou umět přátelsky komunikovat a že jsme vytvořili smysluplný celek.“

Akad. arch. Ladislav Kuba,
Kuba & Pilař architekti s.r.o.

Vlastní zahrada

Kromě toho, že projekt Smíchov City nabídne dva krásné velké nové parky, oby­va­te­lé domů v objektu SM2 budou mít k dispozici svou vlastní uzavřenou zahradu, do níž nebude mít přístup nikdo jiný. Prostor uvnitř bloku je úkrytem před ruchem vel­ko­měs­ta, klidnou oázou, která poskytne obyvatelům bloku ticho, šum stromů a zpěv ptáků. Místo odpočinku a dětských her. Zahradu vnitrobloku tvoří rovinná plocha zeleně protnutá liniemi pěších chodníků. Na domy po obvodu vnitrobloku navazuje přímo parková úprava, vstupy jsou zvýrazněny stříhaným živým plotem. Nepřímé osvětlení vnitrobloku podkresluje prvky laviček a hřišť.

Smíchov City SM2 - mapa

Lokalita

V městské struktuře Smíchova je bytový dům SM2 situován mezi ulicemi Za Ženskými domovy, Nádražní, Na Valentince a budoucí pěší zónou. Tvar bloku vychází z urbanistického řešení, které pro celou lokalitu připravil renomovaný ateliér A69 – architekti. V sousedství domu vznikne v rámci této I. etapy projektu na severu administrativní budova Na Knížecí SM1, na západě bude sousedem bytový dům SM3, jenž bude tvořit obdobně jako SM1 a SM2 ucelený městský blok. V dalších etapách vznikne z jihu a západu další zástavba převážně bytových domů, které ctí individualitu.

Ideální dostupnost

Velkou výhodou rezidenčního domu SM2 je absolutní dostupnost. Metro, tramvaje, autobusy, vlaky jsou v přímém sousedství. Letiště Václava Havla je vzdálené jen necelou půl hodinu. A skvělá je i dostupnost autem a přímé napojení na městský okruh.

Klid uprostřed města

Lodžie a balkony všech sekcí v domě SM2 jsou orientované převážně do vnitrobloku, do ulic budou mířit pouze lodžie. Všechny sekce nabídnou pohodlný přístup do společné zahrady. I ta je pojatá jako tradiční prostor určený k relaxaci, typický pro klasickou blokovou zástavbu Prahy.

Vlastní zahrada

Kromě toho, že projekt Smíchov City nabídne dva krásné velké nové parky, obyvatelé domu SM2 budou mít k dispozici svou vlastní uzavřenou zahradu, do níž nebude mít přístup nikdo jiný. V zahradě budou vysazeny stromy, které zajistí i v horkých dnech příjemné prostředí. Její součástí bude například i místo pro mytí kol, psů či kočárků. Drobnou architekturu vnitrobloku dotvoří lavičky po stranách komunikací a vnitro-areálové osvětlení.

Bezpečí na prvním místě

O bezpečí rezidentů se vedle přístupového a kamerového systému postará také centrální recepce, stejně jako o agendu spojenou se stále více potřebným přebíráním zásilek. Každá sekce je průchozí, tak jako tradiční činžovní domy, můžete si tedy zvolit, jestli vstoupíte přímo do svého domu, nebo projdete přes centrální recepci bytové části situované v domě SM2–07 z ulice Na Valentince a dále přes zahradu. Vedle recepce, v sekci SM2–06, je situován i kontrolovaný vjezd do společných podzemních garáží.

Smíchov City SM2 - okolí
Smíchov City SM2 - služby

Zapojení veřejnosti

Celý projekt Smíchov City pomáhala dotvořit veřejnost. I díky jejím podnětům bude dům SM2 ze západu přímo lemovat široký pěší bulvár plný zeleně, který se v budoucnu stane jednou z dominant a pomyslným novým centrem celého Smíchova. Do budoucna totiž propojí náměstí Na Knížecí a smíchovské nádraží. Pěší bulvár nabídne nejen klidné městské prostředí plné zeleně, ale také množství obchodů a služeb – mimo jiné proto jsou v celém přízemí domu SM2 situované nebytové prostory.

Vše na jednom místě

V přízemních nebytových prostorech vzniknou nové restaurace, obchody a provozovny služeb. V sousedním bloku SM3 naleznete supermarket. Při pronájmu ostatních nebytových jednotek, jejichž náplň dnes ještě není určena, budeme brát zřetel na co největší různorodost jejich využití.

Byty pro každého

Byty v domě SM2 jsou chytře navrženy tak, aby si podle svých preferencí a možností mohl vybrat opravdu každý. Dispozičně tu naleznete vše – od malých bytů 1+kk až po velké byty s dispozicemi kategorie 5+kk s nádhernými výhledy na Prahu. Samozřejmostí jsou i dostatečné prostory pro parkování, technické zázemí a sklepní kóje. Byty jsou vždy situovány od druhého nadzemního podlaží. V posledním podlaží jsou pak situované ty nejexkluzivnější byty, z nichž některé nabízí výhledy na Vyšehrad, některé mají střešní altány s navazujícími terasami přístupné z obývacích pokojů. Na střešních terasách nabízíme zatravněné plochy v rozsahu dle vaší volby. Každá sekce má vlastní standardy navržené jejich architekty, které rádi přizpůsobíme vašim potřebám. Stačí se obrátit na naše prodejce.

Bezbariérový přístup

Všechny sekce splňují požadavky na bezproblémové bezbariérové užívání.

Individualita především

Architektonické pojetí jednotlivých sekcí ctí osobitost, která je charakteristická pro celý projekt Smíchov City. O návrhy a řešení domů v objektu SM2 se postarala uznávaná česká architektonická studia v čele s hlavním architektem akad. arch. Ladislavem Kubou z ateliéru Kuba & Pilař architekti, který je zároveň autorem vnitřního parku a sekcí SM2–03 a 07.

Všechny návrhy spojuje citlivá práce s dispozicemi jednotlivých domů a jejich okolí. V rámci budované čtvrti budou totiž právě domy spoluvytvářet charakteristické a nezaměnitelné prostředí.

Jednotlivé sekce se proto odliší výškou, proporcí, barevností nebo zdůrazněním či potlačením některých prvků. Hlavním cílem této různorodosti je dosáhnout atmosféry tradičně rostlého města, které bude v harmonii s dosavadní smíchovskou zástavbou. Všechny budovy projektu mají průkaz energetické náročnosti B, jsou tedy velmi úsporné.

ZAJÍMÁ VÁS VÍC?

Více informací o bytech vám rádi sdělí naši prodejci. Ceny bytů a konkrétní dispozice naleznete ve výběrové aplikaci v horním banneru. Ceny obsahují sklepní kóji a jsou uvedeny včetně DPH. Cena neobsahuje parkovací stání. To je možné dokoupit za ceny od 575 000 Kč vč. DPH. Bytovou jednotku lze samozřejmě zakoupit i bez garážového stání.

 

JEDNOTLIVÉ SEKCE OBJEKTU SM2

Dotáhněte své nové bydlení k dokonalosti s nabídkou od našich partnerů:
Smíchov City SM2

SM2-1                

Architektem sekce je Ing. arch. Tomáš Prouza z ateliéru D3A.

V sekci se snoubí tradice a soudobost. Vedle velkých výkladců obchodních jednotek je malé skryté loubí se vstupem do domu. Bytová podlaží mají klasickou cihelnou fasádu, ale její spáry jsou nahrubo zatřené maltou, čímž vzniká zvláštní dojem ležérnosti, podtržené perforováním zdiva, které místně zakrývá části oken. S fasádou kontrastují soudobé detaily pláště – velká okna a skleněná nároží u lodžií. Schodiště je uprostřed dispozice domu, osvětlené shora padajícím světlem. Dvorní fasáda naplno využívá orientace do zahrady, do níž se otevírá velkými balkony s netypickými zábradlími z průsvitného laminátu.

Smíchov City SM2

SM2-2                

Architektem sekce je ateliér Lábus AA v osobě prof.Ing.arch. Ladislava Lábuse, děkana fakulty architektury.

Sekce se nachází uprostřed uliční fronty do Nádražní ulice ve výjimečné poloze proti ústí Pivovarnické ulice, takže již byty v nižších podlažích nabízejí výhled na nábřeží Vltavy. Uliční fasáda je pravidelně traktovaná pásy lodžií, které zajišťují oslunění přilehlých místností. Vertikální členění fasád společně s úzkými formáty oken navazuje na tradiční městské „domy s okny“. Silueta sekce je výrazně členěná, výška uliční fasády je opticky snížena na čtyři podlaží, v horních dvou podlažích vytvářejí ustupující terasy úzké „věže“. Fasáda do Nádražní ulice bude obložena režnými cihelnými pásky světlejšího odstínu, fasáda vnitrobloku tvořená výraznými rizality bude opatřena světlou omítkou.Společné prostory domu jsou přirozeně osvětlené pásem oken na schodišti.

Smíchov City SM2

SM2-3                

Architektem sekce je akad. arch. Ladislav Kuba z ateliéru Kuba&Pilař.

Sekce je situována do východní části domu SM2 se vstupem z ulice Nádražní. Spolu s dalšími sekcemi přirozeně dotváří městský prostor klasické blokové zástavby Smíchova. Vertikální proporce stavby je zvýrazněna pilíři na celou výšku podlaží. Obchodní parter je akcentován vysokou asymetrickou nikou vstupu do obytné části domu. Bytové jednotky směřují jak do ulice, tak do klidného vnitřního parku s pobytovou zelení, kam jsou orientovány i balkony. Jednoduchý koncept stavby je podtržen precizními detaily.

Smíchov City SM2

SM2-4                

Architektem sekce je ateliér Lábus AA v osobě prof.Ing.arch. Ladislava Lábuse, děkana fakulty architektury

Nárožní sekce na křižovatce Nádražní ulice s ulicí Na Valentince přijímá zkosené nároží jako základní element ustanovený v místě dvěma tradičními domy na protější straně ulice. Silueta domu je výrazně členěná na čtyřpodlažní bázi a na úzké „věže“ oddělené ustupujícími terasami v horních dvou podlažích. Uliční fasády jsou pravidelně traktované lodžiemi, které zajišťují oslunění přilehlých místností. Vertikální členění fasád společně s úzkými formáty oken navazuje na městské „domy s okny“. Poloha sekce v rámci bloku je posílena režnými cihelnými pásky tmavě hnědého odstínu použitými na fasádě do Nádražní ulice, fasáda vnitrobloku bude omítaná. Společné prostory sekce určuje shora a z boku přirozeně osvětlený vertikální prostor, kterým se „nezávisle“ na bočních stěnách vinou dvě ramena schodiště a „most“ hlavní podesty, hlavní část podesty s výtahem k němu přiléhá z boku.

Smíchov City SM2

SM2-5                

Architektem sekce je Ing. arch. Jaroslav Zima z ateliéru D3A

Sekce se svojí hlavní fasádou obrací na jih do klidné ulice Na Valentince. V přízemí nalezneme dvě obchodní jednotky a vstupní halu bytů. Větší obchodní jednotka má výkladec, který se může celý rozestoupit do stran, a otevřít tak prostor do ulice. Ideální místo pro příjemnou kavárnu. V patrech jsou standardně čtyři byty, v posledním ustoupeném podlaží jsou pouze dva velké byty s terasami. Výrazným prvkem sekce je arkýř, plocha fasády jemně vystupující před líc objektu. Pokoje orientované do arkýře mají po stranách okna navržená tzv. přes roh. Jedná se o známý motiv, jenž přináší do místnosti světlo a neopakovatelnou atmosféru. Dalším výrazným prvkem jsou sousedící francouzská okna s balkónky. Důstojný ráz fasádě dodávají obklady ostění oken, jejich parapetů a krytů stínicího systému. Fasáda sekce je světlá, v přízemí je obložená pásky, plochy obkladu jsou sjednocené nátěrem.

Smíchov City SM2

SM2-6               

Architektem sekce je Ing. arch. Tomáš Prouza z ateliéru D3A

Motivem sekce je zdánlivá jednoduchost. Má však řadu zvláštností a překvapí syrovostí materiálů a důmyslnými detaily dispozice. Pravidelný rastr lodžií je z pohledového tmavého betonu s přiznaným prkenným bedněním a pozinkovaným zábradlím. S tím jsou v kontrastu dřevěné rámy oken. Mělké lodžie jsou spíše prodloužením obývacích pokojů do ulice než místem k sezení. Jednoduchý rytmus fasády je v parteru narušen hlubokým loubím vjezdu do garáže a vstupu. Prostor schodiště překvapí průhledem do dvora a výtahem vysunutým jako věž před dvorní fasádu. Sekce bude svěžím partnerem do různorodé společnosti domů bloku.

Smíchov City SM2

SM2-7                

Architektem sekce je akad. arch. Ladislav Kuba z ateliéru Kuba&Pilař

Sekce je výjimečná svojí nárožní polohou při pěším bulváru v klidném centru nově navržené zástavby. Stavbu tvoří elementární pevná prostorová struktura, která je členěna horizontálami říms a vysokým řádem meziokenních pilířů, mezi nimiž jsou umístěna elegantní velkoformátová francouzská okna na celou výšku podlaží. V parteru stavby jsou umístěny obchodní jednotky, recepce celého domu SM2 a hlavní vstup do vnitřního parku. Vstup je umístěn z ulice Na Valentince. Vnitřní prostor spirály schodiště je prosvětlen střešním světlíkem. Střešní terasy bytů v nejvyšším podlaží skýtají mimořádný výhled na panorama Prahy. Důraz na detail je součástí minimalistické koncepce celé stavby.

Smíchov City SM2

SM2-8                

Architektem sekce je Ing. arch. Jaroslav Zima z ateliéru D3A

Sekce je situována na hlavní ose rozvíjeného území – budoucím pěším bulváru. Sekce má všechny kvality, jež od městského domu očekáváme. V přízemí jsou obchodní jednotky a vstupní hala, v typických patrech pouze čtyři byty. Poslední patro je ustoupené se dvěma většími byty. Sekce se výrazem odvolává na oblíbené stavby ověřené časem. Jednoduchou fasádu zdobí plastická vertikála oddělující sestavu lodžií od části fasády s rytmem pásových oken. Jemnější měřítko a detail do členění fasády přinášejí kryty stínicího systému a snížená stříška nad vstupem do domu a obchodu. Do ulice je fasáda obložena keramickými pásky, do vnitrobloku bude provedena bez obkladu, ve světlé barvě.

Smíchov City SM2

SM2-9                

Architektem sekce je ateliér Lábus AA v osobě prof.Ing.arch. Ladislava Lábuse, děkana fakulty architektury

Sekce je situována na hlavní pěší ose budovaného území. Důležitá je uliční vazba na protilehlý blok obytných domů SM3 a prostor parku ústící do pěší zóny ze západní strany, jenž se uplatní ve výhledech z bytů při uliční fasádě domu. Návrh podporuje myšlenku „rostlého města“ členěním dlouhé fasády do drobnějšího měřítka s vertikální proporcí otvorů, tvarováním siluety a zářezy do základní hmoty sekce. Uliční fasáda je rozčleněna lodžiemi a ustupujícími terasami na dvě vertikálně řešené hmoty, měřítkem podobnější užším sekcím, a navozuje tak dojem dvojdomu. Dvorní fasáda je zářezy lodžií a schodiště formována do podoby „věží“. Uliční fasáda bude obložena režnými cihelnými pásky červenohnědého odstínu, ve vnitrobloku bude okrová omítka. Společné prostory sekce definuje shora osvětlená dvorana – hlavní podesta se vstupy do bytů, která je rozdělena na dvě části spojené „lávkou“.

Smíchov City - SM2

Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.

Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.